honvedelem.hu
Parancsnokhelyettes-váltás a NATO Összhaderőnemi Kiképző Központban

A cseh haderőtől érkezett Ladislav Jung dandártábornok három év intenzív és sikeres szolgálat után távozott a lengyelországi Bydgoszczban települő NATO Összhaderőnemi Kiképző Központ (Joint Force Training Centre, JFTC) éléről. Utódja, Szpisják József dandártábornok augusztus 1-jétől vette át hivatalosan a JFTC parancsnokhelyettesi/törzsfőnöki beosztását. Az átadás-átvételi ünnepséget július 30-án tartották Adam Joks vezérőrnagy, a JFTC parancsnoka vezetésével.

Joks tábornok búcsúztatóbeszédében így fogalmazott: „Ladislav, törzsfőnökként neked volt a legnehezebb munkád az egész központban. A te feladatod volt a parancsnok összes elképzelésének gyakorlati megvalósítása egy 17 nemzet – és még ennél is több egyéniség – alkotta törzs vezetőjeként.” A JFTC parancsnoka kiemelte Jung tábornok elkötelezettségét a központ küldetése iránt, különösen a kiképzés területén: „Gyakorlatigazgatóként nem kevesebb, mint 10 gyakorlatért és kiképzési eseményért voltál felelős Lengyelországon belül és határain túl. E tevékenységed óriási mértékben csökkentette a parancsnok leterheltségét, te pedig mindig nagyon lelkesen vállaltad ezt a munkát.” Személyes hangvételű beszédében Joks tábornok köszönetet mondott Jung dandártábornoknak azért a rendkívül színvonalas támogatásért is, amelyet a parancsnoki beosztás átadás-átvételének időszakában nyújtott számára.

01.jpg

Joks tábornok ezután a JFTC új parancsnokhelyettesét/törzsfőnökét e szavakkal köszöntötte: „József, az elődöd jelentős eredményeket ért el itt a központban. Annak alapján azonban, amennyire az elmúlt néhány napban megismertelek téged, egyáltalán nem aggódok miattad. Nagyon gyorsan fel fogod venni az itteni tempót, és meggyőződésem, hogy a törzs ugyanúgy támogatni fog téged is, mint elődödet. A legjobbakat kívánom neked, szerencsét és sok sikert az előttünk álló feladatok végrehajtásához.”

A parancsnokhelyettes-váltási ünnepség egyben a legutolsó lehetőség volt arra, hogy a JFTC leköszönő parancsnokhelyettese/törzsfőnöke szóljon a törzse állományához. Jung tábornok megköszönte a JFTC tagjainak a bajtársiasságukat és a kitűnő együttműködést. „Időnként minden simán ment. Időnként kihívásokkal néztünk szembe – de általában ilyen a katonaélet” – mondta, hozzátéve, hogy „a legnagyobb érték, amelyet magammal viszek, a nagyon pozitív tapasztalatom, valamint az, hogy lehetőségem volt nemzetközi környezetben egy nemzetközi törzsben szolgálni. Nagyon köszönöm önöknek ezt a lehetőséget. Megtiszteltetés és öröm volt együtt szolgálni önökkel a JFTC-ben.” Jung tábornok külön köszönetet mondott Lengyelországnak mint befogadó nemzetnek: „Lengyelország, a befogadó nemzet csodálatos és biztonságos környezetet teremtett nekünk és családjainknak. Köszönet a vendégszeretetükért!”

02.jpg

Búcsúbeszéde végén Jung tábornok a JFTC parancsnokához, valamint az új parancsnokhelyetteshez/törzsfőnökhöz szólt: „Szeretnék sok energiát és türelmet kívánni Joks és Szpisják tábornokoknak ahhoz, hogy a központot még színvonalasabbá tehessék.” Jung dandártábornok hazautazik a Cseh Köztársaságba, ahol a szárazföldi erők parancsnokhelyettesi beosztását fogja betölteni.

Szpisják József dandártábornok, a JFTC új parancsnokhelyettese/törzsfőnöke köszöntőbeszédében kiemelte: megtiszteltetés számára átvenni a JFTC-nél beosztását, és már nagyon várja, hogy együttműködhessen a központ csapatával a NATO javára. „A JFTC erős alapokon nyugszik: úgymint a bizalom, a csapatmunka és a közös tevékenység. Ezek lesznek együttműködésünk témái. Közösen fogjuk végezni, és a legtöbbet kell kihoznunk belőle. Az elmúlt két hétben tanúja voltam annak, hogy önök egy lelkes, eredményvezérelt csapatot alkotnak. Teljes mértékben megbízok az önök tapasztalatában és képességeiben.”

03.jpg

Szpisják tábornok megemlítette elődjének kiváló szolgálatteljesítését is, valamint kiemelkedő hozzájárulását a JFTC küldetésének támogatásához: „Óriási hálával tartozunk elődömnek, Jung tábornoknak. Szeretném megköszönni önnek mindazt, amit szolgálatának ideje alatt tett.”

Szpisják tábornok a JFTC-hez az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokságtól érkezett, ahol parancsnokhelyettesként a Magyar Honvédség hadkiegészítéséért felelt. Korábban a JFTC felettes parancsnokságán, a Szövetséges Transzformációs Parancsnokságon (Allied Command Transformation, ACT) szolgált.

04.jpg

(Fordította: Eszes Boldizsár)Kapcsolódó tartalom
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat