honvedelem.hu
170 éves a Magyar Honvédség
Új szervezet, új főigazgató
Január elsején jött létre a Honvédelmi Minisztérium Protokoll, Rekreációs és Kulturális Főigazgatóság (HM PRKF), amelynek első emberévé dr. Papp György Bálintot nevezte ki Hende Csaba honvédelmi miniszter. A brassói születésű, 37 éves, jogi végzettségű főigazgató irodájában válaszolt a honvedelem.hu kérdéseire.

Egy ilyen fontos szervezet főigazgatójának lenni nagy megtiszteltetés, ugyanakkor felelősség is. Hogyan került kapcsolatba a honvédséggel?

A biztonságpolitika mindig is érdekelt, ezért kerültem kezdő jogászként biztonságpolitikával foglalkozó testületekbe. Eleinte jogi kérdésekkel foglalkoztam, elsősorban a büntetőügyek és a közigazgatás területén. A 2010-es választások után a különféle HM-cégek, szerződések átvizsgálásában vettem részt, így a Bessenyei Nonprofit Kft. jogelődjénél is. Ezt követően neveztek ki a HM Rekreációs és Kulturális Nonprofit Kft. cégvezetőjének. A hatékonyságra és a gazdasági körülményekre való tekintettel jött létre most a − közvetlenül a tárca kabinetfőnökének irányítása alá tartozó − HM Protokoll, Rekreációs és Kulturális Főigazgatóság, melynek szintén én lettem a vezetője.

Az egyesítés hogyan lehet garancia a takarékosságra? Nagyobb szervezettel több feladat is jár, de vajon olcsóbb is?

Igen. Ugyanis további előny, hogy ez egy átlátható, tiszta és világos rendszer alapján felépített szervezet. A három területen – protokoll, kultúra és rekreáció – összesen mintegy 350 főt foglalkoztató szervezetnek ez évre is a fenntartható működés mellett a jelentős mértékű megtakarítás a célja. A takarékosságról elegendő csupán annyit mondanom, hogy a protokollköltségek a korábbi évekhez képest 500 millió forinttal csökkentek. Ez ugyan első hallásra igen soknak tűnik, de jelenleg a rendszer optimalizálásával nagyon is teljesíthető bármilyen minőségi visszalépés nélkül.

Kik segítenek ebben a főigazgatóságnak?

A felső vezetés szinte minden szintjével közeli és rendszeres kapcsolatban állok, hiszen elsősorban az ő igényeik kiszolgálói vagyunk. A szakmaiság tekintetében rendszeresen beszámolok, és egyben sokat tanulok Fodor Lajos közigazgatási államtitkártól. A tárca kabinetfőnöke, dr. Szarka Gábor irányítja napi működésünket és ellenőrzi folyamatainkat, vele napi kapcsolatban vagyok. A kabinetfőnök év elején megtartott tájékoztatóján teljesen egyértelművé tette azt, hogy mit vár el a protokoll területén dolgozó szakemberektől és azoktól, akik a szolgáltatásokat igénybe veszik.

Hogyan kezdte a munkát az új szervezet élén?

Itteni vezetői tevékenységemet azzal kezdtem, hogy sorban felkerestem a minisztérium vezetőit, államtitkárait, helyettes államtitkárait, kabinetfőnökét, a vezérkar főnökét, helyettesét, a honvédség összhaderőnemi parancsnokát, valamint több nagyobb alakulat parancsnokát és háttérintézmény ügyvezetőjét. Az átalakulás során sok segítséget nyújtott a Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Főosztály, amelynek vezetőjével folyamatosan egyeztettünk. A protokollmunkában a személyes ismeretség, a kapcsolat nélkülözhetetlen. Még egy sajátossága van a protokollnak: itt nincs lehetőség ismétlésre, és a legtöbb esetben főpróba sincs. Ezért is van nagyon nagy jelentősége a csapatnak, a régi és új munkatársak tökéletes együttműködésének, a precizitásnak. Mindennek rendezett terv szerint kell mennie − igaz, időnként még ilyenkor is szükség lehet rögtönzésre.

Térjünk át a kultúra területére, hiszen ez is a főigazgatóság hatáskörébe tartozik. A jelenlegi ínséges időben lesz-e pénz erre?

A kultúra, az értékmentés a legszükségesebb igények közé sorolandó és végtelen tárháza a lehetőségeknek, amelyet nem lehet számszerűsíteni, ezért nem is próbálkoznék vele. Elhatározásom, hogy a valóban hasznos, okos és szükséges támogatásra legyen elég pénz. A feleslegest száműzzük, az értékeket megtartjuk − így lehetne jellemezni törekvéseinket e területen; minden kérdésben egyeztetünk a tárcával. A pályázatokra, az alkotótáborokra, a vetélkedőkre, bemutatókra, kiállításokra, az előadóestekre, a katonazenei fesztiválokra, a különböző kulturális és művelődést szolgáló katonai rendezvényekre, a hagyományőrzésre biztosan áldozni fogunk idén is. A katonai kultúra szerves része az egyetemes és a magyar kultúrának, ennek erősítése növeli a katonák, a honvédség elismertségét is. Nem titkolt célunk az, hogy a magyar honvédtiszt kerüljön vissza a társadalom szellemi elitjébe, arra a méltó helyre, ahová – értékmérő és meghatározó szerepével – mindig is tartozott.

Ez nem ígérkezik egyszerű feladatnak.

Nem is az, de ezt segítik elő az önszerveződések, például a tiszti kaszinók rendszere. Ma már a szolnoki sikeres kezdetet követően az ország több városában is működik tiszti kaszinó, így végre – 66 év után – Budapesten is. A kaszinóról el kell mondanom, hogy egy igen jó szellemű társaság a hagyományokhoz hűen, szinte törésmentesen, semmit nem változtatva, eredeti magyar katonai méltóságában működteti az 1945 májusában betiltott tiszti kaszinót. A kultúra, hagyományőrzés iránti vonzalom mellett a gasztronómia iránti érdeklődés is jellemzi a tagokat.

Az üdülés, pontosabban rekreáció területén mire számíthatnak az igényjogosultak és elsősorban az egyenruhások? Nem okoz-e gondot, hogy csak két üdülője maradt a tárcának?

Valóban, jobb inkább a rekreáció szót használni, hiszen a tárca tulajdonában maradt két objektum, a balatonkenesei és a mátraházi elsősorban ezt a célt szolgálja, s ezekben elsősorban a katonák pihentetését tervezzük. A missziók, a kemény szolgálat után nélkülözhetetlen számukra a feltöltődés, a pihenés, a kikapcsolódás. Természetesen a többi igényjogosult előtt sem lesznek zárva az üdülőink. A KORK-ok (csapatpihenők) változatlan, a HM EI. Zrt. üzemeltetésében továbbműködő három üdülő – Erdőbénye, Buják, Hajdúszoboszló – új feltételekkel állnak az igényjogosultak rendelkezésére. Az, hogy két üdülőnk van, nem fog gondot okozni. A régi rendszert még a 140 ezres haderő kiszolgálására tervezték, ez pedig már régen a múlté.

Főigazgató úr, végezetül kérem, mondjon néhány szót magáról!

Nemcsak a protokollszakma velejárója a konzervatív külső, magam belülről is konzervatív vagyok, persze a szó nem minden vonatkozásában. Tiszteletet kell adni és minőséget, nemcsak a külsőségekben, viselkedésben, hanem modorban is, ahogy azt a katonák egymás közt is teszik. Ezen a területen az ember nem lehet borostás, ápolatlan, rosszul öltözött, legyen akár főnök, akár beosztott. Ami pedig a kevés szabadidőmet illeti: szeretem az erdőt, szeretek kirándulni, de feltalálom magam a konyhában is, ami jó kikapcsolódás. Egyik kedvenc sportom a fogathajtás, azonban erre az elmúlt időszakban egyáltalán nem jutott időm.

Fotó: A szerző és archív felvételekmagyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat