honvedelem.hu
Sebesültellátás harctéri körülmények között
Ritkán esik szó az egészségügyi beosztásban lévő katonákról és tennivalóikról, pedig nekik is meglehetősen fontos és nélkülözhetetlen feladataik vannak a Magyar Honvédségben.

Zászlóalj szintű egészségügyi ellátó pontot telepítettek

Az MH 5. Bocskai István Lövészdandár Egészségügyi Központja folyamatosan végzi feladatait és frissíti szakmai ismereteit. Ennek érdekében rendeztek a napokban - mint minden hónapban - három napos begyakorlást. A kiképzésen a katonák egy olyan egészségügyi ellátó pontot telepítettek - úgynevezett ROLE-I-et -, amely zászlóalj szinten alkalmas arra, hogy a sérülteket szakszerű ellátásban részesítse. A telepítés célja az volt, hogy az egészségügyi szakemberek felmérjék és megállapítsák: a létesítmény mennyire alkalmas háborús és katasztrófa sújtotta területen történő sürgősségi ellátás biztosítására.

Az egészségügyi ellátó pont telepítést követően szakmai felkészítések zajlottak, valamint az egészségügyi katonák különféle helyzeteket szimuláltak.


A katonák különféle helyzeteket szimulálnak

Az egészségügyi szakmai teendőket egy életnagyságú szimulációs babán gyakorolta az állomány. Emellett egy úgynevezett intraosszeális fantomot is használtak, amelynek segítségével azt lehetett elsajátítani, hogy hogyan kell közvetlenül a csontba vezetni azt a tűt, ami az infúziós folyadékot juttatja a beteg szervezetébe.

E telepített egészségügyi létesítmény teljesen alkalmas arra, hogy - amíg a sebesültekért megérkezik a mentőegység - a sérült megfelelő ellátásban részesüljön. A komplett központ telepítéséhez közel ötven katona szükséges, beleértve a fegyveres biztosító őröket, a gépjárművezetőket és az egészségügyi beosztottakat.

Az egészségügyi létesítmény alkalmasságáról és az állomány felkészültségéről a szakmai elöljárók is meggyőződtek. Szabó László dandártábornok, az MH Egészségügyi Központ (MH EK) parancsnoka, dr. Vekerdi Zoltán ezredes, az MH EK Védelmi Egészségügyi Intézet vezető főorvosa, dr. Horváth Péter ezredes, az MH EK Csapategészségügyi Osztály osztályvezető főorvosa, valamint dr. Janka Norbert orvos ezredes, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság Egészségügyi Főnökség főnöke tett látogatást a gyakorlás ideje alatt a Bocskai-dandárnál.


A feladatokat szimulációs babán is gyakorolta az egészségügyi állomány

Mindemellett- mivel az alakulatnak együttműködési megállapodása van a debreceni Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézettel- a dandár vezetése felkérte az intézetet, hogy sürgősségi ellátásban dolgozó orvosokat és egészségügyi szakdolgozókat delegáljon a kiképzésre azzal a céllal, hogy szakmailag értékeljék a látottakat.

Fotó: Havasi László főtörzsőrmester és Csákvári Sándor

magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat