honvedelem.hu
Példa a mai koronaőrök számára
Sokan rótták le kegyeletüket Kisléghi Nagy Lehel koronaőr ezredes parancsnoki kinevezésének nyolcvanadik évfordulója alkalmából szervezett megemlékezésen, a tiszakürti temetőben április 28-án, kedden.
„Kisléghi Nagy Lehel elégedett szívvel lehet itt köztünk, mert sírja előtt három koronaőr parancsnok tiszteleg. Itt van a jelenlegi koronaőr parancsnok, az előző koronaőr parancsnok és a hagyományőrző koronaőrök parancsnoka is” - mondta Kun Szabó István vezérőrnagy, a néhai koronaőr parancsnok sírjánál tartott megemlékezésen.A Honvédelmi Minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára beszédében felelevenítette a koronaőr ezredes életútját. Elmondta: Kisléghi Nagy Lehel 1885. április 16-án született a Bács-Bodrog vármegyei Palánkán. Katonai szolgálatát 1904. szeptember 21-én kezdte, mint önkéntes a császári és királyi 12. ulánus ezredben. Elvégezte a tartalékos tiszti iskolát, majd címzetes őrmesterként próbaszolgálatra vezényelték a tényleges állományba vétel céljából. Mivel a követelményeknek megfelelt, 1906. január 1-jén hadnagyi rendfokozattal hivatásos állományba vették. 1912-től főhadnagy, ezredével 1914-től részt vett a világháborúban. 1916. május 1-jén százados, 1917. április 1-jén a cs. és kir. Katonai Műszaki Akadémiára vezényelték, ahol előbb osztálytiszti, majd századparancsnoki beosztást látott el. Részt vett a kommunista rémuralom elleni június 24-i felkelésben, de másnap letartóztatták és a Margit körúti fogházba hurcolták, ahonnan július 14-én sikerült megszöknie és Szegedre jutnia, ahol augusztus 1-jén belépett a Nemzeti Hadseregbe. Kitűnő katonai szaktudása és feltétlen nemzethűsége is hozzájárult ahhoz, 1920. augusztus 7-től a magyar királyi testőr lovas szakasz, 1921. július 1-jétől pedig a lovas testőrség parancsnoka lett. 1925. május 1-jén testőr őrnaggyá nevezték ki, a következő évben pedig feleségül vette gróf Bolza Alice Antónia Máriát. Bár minősítése továbbra is kiváló maradt, egyre romló egészségi állapota miatt a rendkívül kemény testőrszolgálattól meg kellett válnia. Ezért 1935. május 1-jén áthelyezték a Koronaőrség állományába, annak parancsnokául, koronaőr alezredesi rendfokozatba történő egyidejű kinevezése mellett. Ebben a beosztásában nem sokáig szolgálhatott, és feltételezhetően gyógyíthatatlan betegsége gyors előrehaladása miatt 1937. február 1-jével „kivételesen és kegyelemből soron kívül” koronaőr ezredessé nevezték ki. A rendfokozatot már nem sokáig viselhette, mert 1937. február 24-én szívgyengeségben elhunyt.„Élete példaadó kötelességteljesítés volt, úgy a harctéren, mint a csapatnál, vagy a kormányzó körüli szolgálatban, amely igen sok figyelmességet, magas intelligenciát és komoly fizikai állóképességet igényelt. Utolsó éveit a betegséggel vívott küzdelem nehezítette, de sorsát elfogadva, türelemmel, magyar királyi honvédtiszthez méltón viselte ezt a nehéz időszakot is” – hangsúlyozta Kun Szabó István, hozzátéve, hogy kitartásával, a szent ügy szolgálatával igazi példa lehet a ma koronaőr tisztjei számára is.

Dr. Kiss Györgyné, Tiszakürt polgármestere köszöntőjében elmondta, hogy nagyon megörült, amikor dr. Papp Ferenc ezredes, a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály főosztályvezető-helyettese megkereste őt, azzal, hogy mit szólna hozzá, ha megemlékezést tartanának Kisléghi Nagy Lehel tiszteletére. „2009, vagyis a hősök szobrának avatása óta nem volt ilyen nagy esemény a községünkben” – mondta a polgármester asszony.
A beszédeket követően dr. Alacsi Ervin százados, a katolikus tábori püspökség, illetve Máté Sándor alezredes, a protestáns tábori püspökség képviselője, valamint Varga Tamás, a tiszakürti római katolikus plébánia plébánosa és Muzsik Tamás, a község református lelkésze kegyeleti imát tartott.

A megemlékezés koszorúzással folytatódott. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség nevében koszorút helyezett el Kun Szabó István vezérőrnagy és Ádám Barnabás ezredes, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár parancsnokhelyettese a 32. Nemzeti Honvéd Díszegység parancsnoka. Fotó: Krasznai-Nehrebeczky Mária


Kapcsolódó tartalom
Kapcsolódó galéria
Kisléghi Nagy Lehel koronaőr ezredesre emlékeztek Tiszakürtön
Kisléghi Nagy Lehel koronaőr ezredesre emlékeztek Tiszakürtön / 01 Kisléghi Nagy Lehel koronaőr ezredesre emlékeztek Tiszakürtön / 02 Kisléghi Nagy Lehel koronaőr ezredesre emlékeztek Tiszakürtön / 03 Kisléghi Nagy Lehel koronaőr ezredesre emlékeztek Tiszakürtön / 04
Kisléghi Nagy Lehel koronaőr ezredesre emlékeztek Tiszakürtön / 05 Kisléghi Nagy Lehel koronaőr ezredesre emlékeztek Tiszakürtön / 06 Kisléghi Nagy Lehel koronaőr ezredesre emlékeztek Tiszakürtön / 07 Kisléghi Nagy Lehel koronaőr ezredesre emlékeztek Tiszakürtön / 08
Kisléghi Nagy Lehel koronaőr ezredesre emlékeztek Tiszakürtön / 09 Kisléghi Nagy Lehel koronaőr ezredesre emlékeztek Tiszakürtön / 10
Aktuális videók
2019. augusztus 16. 20:11
A légierő felkészült a budapesti bemutatóra
2019. augusztus 16. 18:20
Ünnepi állománygyűlés augusztus 20. alkalmából
2019. augusztus 15. 15:24
Fél nap alatt két éles riasztás
2019. augusztus 14. 17:28
Két fős csapat
2019. augusztus 06. 17:45
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat