honvedelem.hu
Megújuló katonai temetők Kis-Lengyelországban
Három magyar vonatkozású katonai temető felújításának első üteme zárult le a napokban Kis-Lengyelországban.

Biesna, I. világháborús katonai temető


Staszkówka, Biesna és Zborowice temetőiben összesen 1357 katonát temettek el, akik az 1915 eleji, osztrák−magyar téli hadjárat során estek el a galíciai hadszíntéren, a mai Lengyelország területén. Közülük 871 katona neve ismert, és 710-nél is több a magyar hősi halottak száma. Az itt nyugvók többsége a 9. és 16. honvéd gyalogezredek soraiban harcolt, s az orosz haderővel szembeni áldozatvállalásuk vezetett a híres gorlicei áttöréshez.


Staszkówka, I. világháborús katonai temető


Az elkészült síremlékeket a HM Társadalmi Kapcsolatok Hivatal Háborús Kegyeleti Igazgatóság munkacsoportja június 2-án vette át. Az eddigi munkálatok megvalósulását a Honvédelmi Minisztérium támogatta.

A HM Társadalmi Kapcsolatok Hivatal hadisírgondozásért felelős munkatársai és a Kis-lengyelországi Vajdasági Hivatal 2015-ben a három első világháborús katonai temető felújításáról kötött megállapodást. A temetőfelújítás második üteme várhatóan 2016. november 15-én zárul, a teljesen felújított temetők átadására pedig 2016. november végén kerülhet sor.


Zborowice, felújított I. világháborús sírkő és katonai temető


magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat