honvedelem.hu
A megalakulás 275. évfordulójára emlékeztek
Az alegység jogelőd szervezete, a 32. Gyalogezred megalapításának 275. évfordulója alkalmából tartottak koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezést az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (MH BHD) 32. Nemzeti Honvéd Díszegység (32. NHD) katonái és meghívott vendégei a napokban.
Budapesten, a VIII. kerületi Harminckettesek terén tartott megemlékezésen a rendezvény résztvevői megismerhették a 32. Gyalogezred jogelőd szervezeteinek, valamint az alakulat megalakulásának, megszűnésének, majd újjászervezésének történetét. Az ünnepségen elhangzott: jelenleg a 32. Gyalogezred jogutód szervezete a 32. NHD, akik napjainkban is kiemelt fontosságú feladatokat látnak el a Magyar Honvédségen belül.A 32-es Mária Terézia Budapesti Háziezred emlékművénél koszorút helyezett el dr. Sára Botond, a józsefvárosi önkormányzat alpolgármestere, Baráth Ernő ezredes, az MH BHD parancsnoka, Ádám Barnabás ezredes, a 32. NHD parancsnoka, valamint a Harminckettes Baráti Kör képviselői.

A rendezvény a Petőfi Sándor laktanyában, a Harminckettesek emlékfalánál folytatódott, ahol Szarka József százados, a 32. NHD, Honvéd Palotaőrség parancsnokhelyettese ünnepi beszédében kitért arra, hogy a történelem folyamán tisztelet, hűség, bátorság és megbecsülés jellemezte a 32-es katonákat és ezek tudatában szolgálja hazáját 2011-től a 32. NHD, amelynek katonái őrzik a Szent Koronát, ellátják a Köztársasági Elnöki Hivatal, valamint a nemzeti ünnepek és állami rendezvények protokolláris kiszolgálását.„Mit jelent ma 32-esnek lenni? Hőseink emlékezetben tartásának feladatát büszkén viselni. A magyar honvédet, annak áldozatkészségét képviselni saját népünk és a világ előtt. Az állam szilárdságát megjeleníteni a nemzet főtéren, az államfő hivatalánál, társadalmi rendezvényeken. A katonai fegyelmet reprezentálni és mindenki tudtára adni. A nemzetért vitézséggel és hűséggel szolgálni, hittel, becsülettel helytállni” – hangsúlyozta Szarka százados.

A beszédet követően Ádám Barnabás ezredes koszorút helyezett el az emlékfalnál. Az ünnepség végén a Budapest Helyőrségi Zenekar előadta a 32-es indulót és a magyar takarodót.Fotó: a szerző felvételei

magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat