honvedelem.hu
Váltások Afganisztánban
November hónap végén átadta a feladatokat az MH Nemzeti Támogató Elem (MH NTE) 13. váltása a kontingens újonnan érkezett tagjainak.
A Katona Csaba alezredes által vezetett kontingens sikeresen fejezte be a fél évig tartó missziót. Horváth Szabolcs alezredes, az MH NTE 14. parancsnoka a feladatok átvételét követően köszönetét és elismerését fejezte ki az elvégzett munkáért és együttműködésért a hazainduló állománynak. A hivatalos átadás-átvételt követően az újonnan szolgálatba lépő kontingens megkezdte az Afganisztánban szolgálatot teljesítő magyar katonák logisztikai támogatási feladatainak végrehajtását.Szintén állományváltás történt a Mazar-e Sharifban szolgálatot teljesítő MH Biztosító Szakasznál. Az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Ezred állományából álló kontingens számára ez már a második váltás, éppen ezért a feladatra és annak sajátosságaira megfelelően felkészült állomány érkezett. A szakasz fő feladata az Afgán Határőr Parancsnokság és az Afgán Készenléti Rendőrség magyar tanácsadóinak valamint más nemzetek tanácsadóinak kísérése, helyszíni biztosítása.

November végén a szintén Mazar-e Sharifban települő Afgán Készenléti Rendőrség magyar tanácsadó csoportjánál is megtörtént a váltás. A kiérkezett állományt vezető Oszlánszki Béla alezredes egyben a nemzeti rangidős tisztséggel járó feladatokat is ellátja a hadszíntéren. A váltás most érkezett tagjainak nem teljesen ismeretlen Afganisztán, illetve a feladat, valamennyien szolgáltak már el hasonló beosztásban korábban.

Szintén november végén kezdte meg a munkáját az MH Különleges Műveleti Kontingens 11. váltása. A parancsnoki feladatokat átvevő Faragó Péter alezredes elismerését fejezte ki Takács Zoltán alezredesnek és a 10. váltás állományának a végrehajtott magas színvonalú munkáért, valamint megköszönte az átadás-átvételi feladatok szakszerű előkészítését és végrehajtását.

Fotó: MH NTE

magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat