honvedelem.hu
170 éves a Magyar Honvédség
Tizenkilenc millió...
Világháború a napilapok tükrében: 1917. január 3-tól 1917. január 9-ig
Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.
„Egy tudományos bizottság, amely Dániában alakult a háboru társadalmi következményeinek a tanulmányozására, statisztikát állitott össze a hadviselő felek eddig volt veszteségeiről. A hadviselő államok hivatalos adatai alapján készült statisztika elmondja, hogy a világháboruban eddig 4,600.000 volt a halottak száma, 11,200.000 a sebesülteké és 3,400.000 a megrokkantaké. Összesen tehát 19 millió 200 ezer a háború halottainak, sebesültjeinek és nyomorékjainak a száma” – közli címlapon a Népszava.

Az olasz Stampa című újságból idéz a Népszava, amely cikkében heves háború ellenességéről ír. „…a háboru ellen foglal állást és legelső sorban gazdasági okokból követeli sürgős befejezését. Ha a háboru tovább folyik, egész Európa elzüllik és az elkövetkező béke csak temetőajtókon fog kopogtatni. Zürichben néhány nappal ezelőtt nagy békegyülés volt, amelyen több ezer ember vett részt.”„A „New-York Herald” párisi kiadása szerint Mexikóban a válság elkerülhetetlen. Caranza elnök megtagadta a Mexikó és az Egyesült Államok között kötött egyezség jegyzőkönyvének aláirását és visszahivta a mexikói követet, amit a washingtoni kormány sértésnek fogott föl és ennélfogva előreláthatóan nem fog beleegyezni a tárgyalásoknak Mexikó által kivánt folytatásába” – számol be a napilap a konfliktusról.

A Pesti Hírlapban olvashatjuk, hogy Románia legnagyobb kereskedelmi városa, Braila elesett. Német és bolgár csapatok foglalták el a várost. A lapot továbblapozva megtudhatjuk, hogy „Dobrudzsában, Brailával szemben, bolgár és német csapatok áttörtek a Dunán, miközben az ellenséget Macintól nyugati irányban üldözték. (…) Vacareni (román település) ellen operáló csapataink megszállták Dobrudzsa legészaknyugatibb részében az egész földnyelvet a Bojak magaslatig (86-os számú magaslat) és visszavetették az oroszokat a Duna balpartjára Galac irányában. Ismét foglyul ejtettünk 21 tisztet és 200 embert és zsákmányoltunk 7 gépfegyvert. Ennekfolytán az egész Dobrudzsa a Duna deltájáig véglegesen meg van tisztitva az ellenségtől és teljesen megszabadult a román igától.”

(A sajtószemlét az Országos Széchényi Könyvtárban megtalálható korabeli napilapok átolvasásával Takács Vivien készítette.)

magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat