honvedelem.hu
Évértékelés a rakétaezrednél
Ahogy minden évben, úgy idén is elérkezett az összegzés, értékelés és feladatszabás ideje a Magyar Honvédség alakulatainak életében.


Az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezrednél Könczöl Ferenc alezredes, parancsnok értékelte az elmúlt évet, majd meghatározta a légvédelmi rakétások elé kitűzött idei feladatokat. A győri értékelő-feladatszabó értekezleten részt vett Szűcs Pál ezredes, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (MH ÖHP) megbízott légierő haderőnem főnöke, Böcz Lajos alezredes, a Honvéd Vezérkar Haderőtervezési Csoportfőnökség Haderőnemi Képességfejlesztési Osztály kiemelt referens főtisztje, valamint Huber Tamás alezredes, az MH ÖHP Légierő Hadműveleti és Kiképzési Főnökség megbízott főnöke.

A 2016. év parancsnoki értékelése előtt az alezredes ismertette az elöljáró ezredre vonatkozó megítélését, mely szerint az ezred az elé kitűzött feladatokat maradéktalanul teljesítette. Az elmúlt év fő tevékenységei közül kiemelkedtek: a Közös Akarat feladatban történő részvétel, az MH EUFOR Kontingens 19. váltás felkészítése és biztosítása, a NEWFIP 2016 NATO elektronikai hadviselés gyakorlat, az Elektronikai Hadviselési (EHV) gyakorlás, a KUB NATEVAL 2016 nemzeti képességellenőrzés, a Tobruq Legacy 2016 interoperabilitási és légvédelmi rakéta harcászati gyakorlat Szlovákiában, továbbá a Blue Horizon 2016 és a Kalkar Sky 2016 gyakorlat, valamint az MCP SHORAR lokátor- és vezetésipont-modernizációs program.Ezt követően Könczöl alezredes területenként és alegységenként értékelte az ezred elmúlt évi feladatait. A parancsnok összegzésében kiemelte az ezred erős oldalait, köztük az óriási terhelés ellenére mutatott példaértékű helytállást és összefogást, a hatékony problémamegoldó és reagáló képességet, a személyi állomány fizikai állapotának magas szintjét és a sporttevékenységet, valamint az alakulat társadalmi kapcsolatait és kommunikációs tevékenységét. Az értékelés végén a parancsnok aláhúzta: az ezred egy feladatokkal, kihívásokkal teli nehéz évet hagyott a háta mögött, mely során a teljes személyi állomány, közalkalmazottak és katonák egyaránt, tisztességgel, lelkiismeretesen, a legjobb tudásuk szerint végezték a számukra meghatározott feladatokat.

Az alakulat parancsnoka a 2017. évre az elöljárói feladatszabással összhangban prioritásként a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelését célzó Közös Akarat feladatban való részvételt, ezzel egyidejűleg a békeműködés fenntartását, az MH EUFOR Kontingens 21. váltás felkészítését és biztosítását, valamint az MH ÖHP parancsnoki átfogó felügyeleti ellenőrzést határozta meg. Természetesen a feladatok sora itt nem ért véget, hiszen a parancsnok további kiemelt jelentőségű szakmai feladatként jelölte meg a NATO-ellenőrzéssel egybekötött Tobruq Arrows 2017 többnemzeti harcászati éleslövészetet és az arra történő felkészülést, a Tobruq Legacy 2017 többnemzeti interoperabilitási és légvédelmi rakéta harcászati gyakorlatot, a Brave Warrior 2017 gyakorlat vízi átkelési mozzanatának biztosítását, a SAMOC CPX 2017 légvédelmi rakéta műveleti központ törzsgyakorlást, a Fire Blade 2017 gyakorlatot, valamint a Load Diffuser 2017 és a NEWFIP 2017 gyakorlatokon való részvételt.Könczöl Ferenc alezredes végül megköszönte az állomány szolgálatát, lelkiismeretes munkáját, áldozatvállalását. Kiemelte: az idei feladatok végrehajtásához ugyanaz a tudás, akarat, elszántság és lelkesedés szükséges, amellyel a győri katonák a tavalyi év eredményeit is elérték. „Biztos vagyok benne, hogy önökben megvan a tudás, akarat, elszántság és elkötelezettség ahhoz, hogy az idei feladatokat is hozzánk méltó színvonalon végrehajtsuk. Végrehajtsuk, annak ellenére, hogy átlag feletti terhet viselünk a migrációs válsághelyzet kezelésében, de továbbra is vallom, hogy ez a hozzáállás és mentalitás biztosíték arra, hogy megfelelő elöljárói támogatással ez évi feladatainkat is, hasonlóan a tavalyiakhoz, sikeresen és eredményesen teljesítsük. Ehhez kérem az önök támogatását és elvárom cselekvő közreműködésüket" - mondta a parancsnok.Az értekezlet végén Szűcs Pál ezredes a Honvéd Vezérkar főnök és az MH ÖHP parancsnoka nevében megköszönte az elvégzett munkát és elismerően szólt a határokon szolgáló győri katonákról. Mint mondta:  a végrehajtott feladatok és az elért szakmai eredmények tekintetében komoly teljesítmény áll az ezred háta mögött. A megbízott légierő haderőnem főnök hangsúlyozta, hogy az idei évben sem csökkennek a feladatok és a kihívások. A migráció okozta válsághelyzet kezelése nem befolyásolja a légierő által kitűzött célokat, feladatokat. Szűcs ezredes ugyanakkor kiemelte, biztos benne, hogy az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred a tavalyihoz hasonló, eredményes évet teljesít, melyhez kitartást, erőt és egészséget kívánt az ezred állományának.

Az értékelő-feladatszabó értekezlet záró momentumaként, idén első alkalommal ítélték oda „Az alakulat katonája” díjat. Az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred parancsnoka által alapított kitüntető címet huzamos időn át végzett átlagon felüli teljesítmény elismeréseként lehet kiérdemelni. „Az alakulat katonája 2016” elismerést Vései Róbert főtörzsőrmester vehette át Könczöl Ferenc alezredestől. Vései főtörzsőrmester az elmúlt évben kiválóan felelt meg a szakmai és általános követelményeknek, teljesítményértékelése, fizikai állapotfelmérésének kimagasló eredménye, a gyakorlatokon tanúsított példaértékű hozzáállása, valamint elvégzett szakmai munkája eredményezte, hogy az idei évben az ő személye szolgáljon példaképül az ezred állománya részére.Fotó: Sályi Gergő törzsőrmester


Aktuális videók
2019. augusztus 16. 20:11
A légierő felkészült a budapesti bemutatóra
2019. augusztus 16. 18:20
Ünnepi állománygyűlés augusztus 20. alkalmából
2019. augusztus 15. 15:24
Fél nap alatt két éles riasztás
2019. augusztus 14. 17:28
Két fős csapat
2019. augusztus 06. 17:45
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat