honvedelem.hu
170 éves a Magyar Honvédség
NATO C-IED támogatás az iraki biztonsági szervezetek részére
A NATO Counter Improvised Explosive Devices Centre of Excellence (C-IED COE) egy újabb NATO felkérésnek eleget téve Irakban felkészítési rendezvényt vezetett le, ezzel is támogatva a NATO és Irak közötti együttműködés erősítését.

C-IED COE kiképzők napi eligazításon


A C-IED COE-tól egy mobil kiképző csoport (Mobile Training Team – MTT) hajtott végre négy hetes IED elleni harcra felkészítő Train-the-Trainer (T3) tanfolyamot Besmayában (Irak). A tanfolyam során a különböző iraki katonai, terrorista ellenes és rendvédelmi szervezetek szakemberei fejleszthették kiképzői képességeiket, mellyel jobban fel tudják majd készíteni saját személyi állományukat a C-IED kiképzéseik során.

A hét fő kiképző, a COE-tól kijelölt valamint a szponzornemzetektől érkezett kiegészítő állomány (1 cseh főtiszt - az MTT csoportvezetője, 4 fő spanyol és 2 fő amerikai kiképző), 2017. január hónap végén érkeztek meg Besmayába. A négyhetes tanfolyamon arra került a fő hangsúly, hogy az iraki erőktől érkező állomány ismerete és képességei fejlődjenek, mellyel hatékonyabban tudják kezelni a mindennapi IED veszélyt.


Elméleti órák


Ez az együttműködés ugyancsak jól példázza azt az eltökéltséget, mellyel az iraki biztonsági erők folyamatosan fejleszteni kívánják képességeiket. Az ISIS/Daesh elleni harcban elért sikereket követően az iraki biztonsági szerveknek további jelentős erőket kell alkalmazniuk a felszabadított területeken, mivel azok IED-val erősen szennyezettek. A lakosság érdekében szükséges e területek megtisztítása, valamint fontos a nemzeti C-IED programok folyamatos végrehajtása.


Gyakorlati képzés


Ennek a felkészítési rendezvények a keretét a NATO SPS (NATO’s Science for Peace and Security Programme) adta, amely a NATO partner nemzetek együttműködésének és párbeszédének fejlesztésén dolgozik. A NATO SPS teljes mértékben finanszírozta a felkészítést, valamint koordinálta az MTT kint tartózkodásának mindenoldalú biztosítását. A Besmayah-ban állomásozó „Middle East Stabilisation Force in Iraq’s” erők támogatták és biztosították a C-IED COE MTT napi feladatait.

Ez a képzés volt az első NATO által szervezett C-IED képzés Irakban, melynek bázisán a NATO szervek kellő információt és tapasztalatot tudtak szerezni a jövőben, Irakban végrehajtásra tervezett C-IED jellegű képzések levezetéséhez.


A sikeresen végző állomány és a bázis parancsoksága


A C-IED COE MTT kiképzőinek tapasztalata hozzájárult ahhoz, hogy megfelelő módon bemutassa és gyakoroltassa az iraki állománnyal a terrorizmus elleni harc módszereit és a C-IED harcászati szintű feladatait. A sikeres együttműködést a jövőben egyértelmű és világos tervekkel kell erősíteni, annak érdekében, hogy az iraki igényeket hatékonyan lehessen támogatni.

A C-IED COE számára ez a felkészítési rendezvény azok közé a DCB (Defence Capacity Building) programokhoz sorolható, melyeket a COE az elmúlt időszakban már több NATO partner ország vonatkozásában is levezetett és kész a jövőben is részt venni hasonló együttműködésekben.


C-IED COE szakállománya. Szép munka volt!

Fotó: MTT állománya

magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat