honvedelem.hu
170 éves a Magyar Honvédség
Lemondott az orosz cár
Világháború a napilapok tükrében: 1917. március 14-től 20-ig
Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.
A franciák előrenyomulásáról cikkez a Népszava: „a Maison de Champagnetól nyugatra a franciák 1500 méteres arcvonalon elfoglalták az összes ellenséges árkokat. Meghóditották a 185-ös számu magaslat nyergét és benyomultak a magaslat északi lejtőjén levő megerősitett müvekbe.”

Felfegyverzik az amerikai hajókat – tudtuk meg a napilapból. „A kormány közölte az összes külföldi képviseletekkel, hogy azokat az amerikai hajókat, amelyek a német zárlati területen áthaladnak, a hajó és utasok védelmére föl fegyverzik. Még nem bizonyos, hogy a fölfegyverzés kötelező lesz, a tengerészeti minisztérium azonban minden hajót fölfegyverez, amelyik kívánja.”„Még mindig nem felejtettük el: március15-ike a cenzúra megfojtásának a nagy napja volt! Évtizedekig fojtogatta a cenzura a magyar életet, mig azután március ifjúsága, az azóta kicsit, elöregedett diákok és irók és az azóta férfivá izmosodott pesti munkásság forradalmi cselekedettel hirtelen levette a sajtószabadság nyakáról a cenzura hurkát, hogy magát a cenzurát fojtsa vele halálra. (…) Így mult ki, vér nélkül, kékre vált, a félelemtől vigyorira torzult arccal, kinjában kioltott nyelvvel 1848 március 15-én a magyar cenzura” – olvasható az 1917-es március 15-iki Népszava címlapján.

A Pesti Hírlapból is megtudhatjuk, hogy Oroszországban kitört a forradalom. „Most Pétervárott Oroszország más nagyobb városaiban forradalmi jelenségek mutatkoztak. A jelenségeik municiós gyárakból indultak ki, az utcákon nőttek nagyobbra s a kenyeret emlegették, ami nincs. Ezek a béke szempontjából kedvező jelenségeknek igérkeztek. A kenyér, ami nincs, a békét jelentette, ami nincs. És ha egyszer az orosz nép kenyeret és békét kezd követelni, akkor a harcoló világnak van oka reménykedni, hogy a háboru már nem tarthat sokáig.”

Majd cikkez a forradalomról is: „Pétervárott kitört a forradalom. A duma 18 tagjából álló végrehajtóbizottság vette kezébe a hatalmat. Az összes minisztereket fogságba vetették. A főváros 60.000 főnyi helyőrsége csatlakozott a forradalomhoz.”

Egy másik számban olvashatjuk, hogy II. Miklós orosz cár lemondott, helyette az öccse lett a régens.

(A sajtószemlét az Országos Széchényi Könyvtárban megtalálható korabeli napilapok átolvasásával Takács Vivien készítette.)

magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat