honvedelem.hu
A kormány határozott a Honvédelmi Sportközpontok létrehozásáról
A Honvédelmi Sportközpontok létrehozásának célja, hogy a sporttevékenységen keresztül a társadalom minél szélesebb rétegét vonjuk be a honvédelmi nevelés programjába, kifejezetten önkéntes alapon. A program elsősorban nem a versenysportokat támogatja, hanem a fiatalok sport iránti érdeklődését hivatott fölkelteni, illetve ehhez kapcsolódva célja az egészségük megőrzése.
A program nem az iskolai keretek között, hanem szabadidős tevékenységként ad lehetőséget a szervezett sporttevékenységekre, ennek megfelelően a sportközpontok létesítményei sem az iskolákban épülnek. Az állampolgárok önkéntes vállaláson alapuló honvédelmi felkészültségének biztosítása közfeladat, s ezzel összefüggésben a központok olyan sportágak gyakorlására biztosítanak lehetőséget, amelyek a honvédelem szempontjából is hasznosítható tudást adnak.

A tervezett központokat multifunkcionálisan, azaz több felhasználási céllal alakítják ki. Alkalmasak lesznek a szabadidős tevékenységként űzött sportlövészet széles körű megismertetésére és biztonságos, szervezett keretek közötti gyakorlására, valamint a honvédelmi szempontból is kiemelten fontos sportágak – küzdősportok, vívás, lövészet és mások – edzéseire, vagy akár az elsősegélynyújtás és a tájékozódási ismeretek oktatására is. Ezzel párhuzamosan helyszínt biztosítanak a Honvédelmi Sportszövetség programjainak, a honvédelmi neveléshez kapcsolható közösségi rendezvényeknek, valamint közösségi térként funkcionálnak különböző társadalmi események és rendezvények megvalósításához.

A program első ütemében – a 2017-es és 2018-as költségvetési évben – 40 helyszínen, a megyei és járási székhelyeken alakítják ki a sportközpontokat csaknem 17,5 milliárd forintos beruházással. A második ütemben további 67 helyszínen folytatódnak a fejlesztések. A beruházások tervezetten – a helyszíni adottságoktól függően – teljesen új létesítmények megépítésével, vagy a már meglévő infrastruktúra átalakításával, bővítésével és korszerűsítésével valósulnak meg. A fejlesztéseknek nem részei a magánlőterek, a beruházások az érintett önkormányzatok és az állam közötti megállapodások alapján valósulnak meg, és a létesítmények állami tulajdonba kerülnek.

A létesítmények megépíttetésére a kormányhatározat a Nemzeti Sportközpontokat jelöli ki, a vagyon kezelésének kijelölésével a Honvédelmi Minisztériumot bízza meg.

magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat