honvedelem.hu
170 éves a Magyar Honvédség
Katonai felsővezetők tanfolyamán adott elő a vezérkarfőnök
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Felsővezető Szakirányú Továbbképzési Szak hallgatói részére tartott előadást dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök.


Az általában csak vezérkari tanfolyamként emlegetett képzés keretében a Magyar Honvédség előtt álló kihívásokról és tervekről beszélt a szak hallgatóinak dr. Benkő Tibor vezérezredes. A Honvéd Vezérkar főnök előadásában elemezte Európa és benne Magyarország biztonsági környezetét, külön kitérve a migrációs válság okozta kihívásokra és kockázatokra. Szólt a Magyar Honvédség által a déli határaink mentén végzett feladatokról, és részletesen beszélt a nemzetközi szerepvállalásokról is. Elmondta, hogy a Magyar Honvédség külföldi szerepvállalásai között továbbra is első számú prioritás a Nyugat-Balkán biztonságának szavatolása. Kiemelte továbbá, hogy a magyar katonák éppen azokban a térségekben teljesítenek szolgálatot, amelyek fő kibocsátó országai az Európára nehezedő migrációs nyomásnak.

A Magyar Honvédség fejlesztési terveivel kapcsolatban a Honvéd Vezérkar főnök behatóan beszélt a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programról, annak felépítéséről és a honvédség modernizálásának tervezett üteméről. Kifejtette, hogy olyan történelmi lehetőség nyílt meg előttünk, amely biztosítani tudja a következő tíz évben a Magyar Honvédség átfogó megújítását. Mindehhez a kormány döntése értelmében az anyagi fedezetet a 2026-ig folyamatosan növekvő költségvetés biztosítja. A technikai fejlesztések közül kiemelte a merev- és forgószárnyas légi szállítóképesség megújításának időszerűségét, szólt a katonák egyéni fegyverzetének és felszerelésének modernizációjáról, valamint a korábbi évtizedekben elhanyagolt vagy leépített fegyvernemi kultúrák és eszközök felújításáról is. „Az elkövetkező tíz évben a Magyar Honvédség összes átfogó képességét és fegyverrendszerét érinteni fogja a Haderőfejlesztési Program” − mondta a Honvéd Vezérkar főnök.A Zrínyi 2026 program honvédelmi ágáról szólva dr. Benkő Tibor vezérezredes elmondta: az egyik legfontosabb célkitűzés a hivatásos és szerződéses állomány feltöltöttségének növelése, az állomány megtartása és az önkéntes tartalékos rendszer átfogó, területi alapon történő megújítása.

Fotó: Krasznai-Nehrebeczky Mária

magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat