honvedelem.hu
„Fegyverszünetet és békét!”
Világháború a napilapok tükrében: 1917. november 7-től 13-ig
Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.


„Fegyverszünetet és békét!”
címmel nyit a november 11-iki Népszava. „A munkásoknak és a parasztoknak a november 6-i és7-i forradalomtól megalakitott kormánya a szovjetre támaszkodva, javaslatot tesz valamennyi hadviselt országnak, hogy haladéktalanul kezdjék meg a közvetetten tárgyalást a demokratikus békéről. A kormánynak az a fölfogása, hogy a demokratikus és igazságos béke, amelyre a háborutól kimerült és tönkretett hadviselő országok munkásosztályainak többsége törekszik, az a béke, amelyet a munkások és parasztok a monarchia bukása után követeltek, csak rögtöni béke lehet annexiók nélkül, idegen nemzetiségek erőszakos bekebelezése, valamint kártalanitások nélkül is. Az orosz kormány azt javasolja minden hadviselő félnek, tegyen azonnal lépéseket ilyen béke érdekében, amennyiben kijelenti azt a hajlandóságát, hogy haladéktalanul elkövet mindent, hogy ennek a békének minden föltételét elfogadtassa valamennyi érdekelt ország meghatalmazottaival.”

„Az olaszok teljes visszavonulásban vannak a Piave felé. Az üldözés tervszerüen folyik. Osztrák-magyar hegyi csapatok együttes működéssel végrehajtott átkaroló mozdulatai Tolmezzotól délnyugatra néhány ezer olaszt megadásra kényszeritettek”
– számol be az olaszok visszavonulásáról az újság.

A Népszava címlapon foglalkozik a hadisegélyek problémájával is. „Mi már eleget kérdeztük, hogy a kormány mikor emeli a hadisegélyeket. Ausztriában szeptember 1-én emelték föl a segélyeket naponta 2 koronára. Az osztrák katonák hozzátartozói tehát már két hónapnál hosszabb ideje több mint a kétszeresét kapják annak, amit a magyar katonák családjainak juttatnak.”

(A sajtószemlét az Országos Széchényi Könyvtárban megtalálható korabeli napilapok átolvasásával Takács Vivien készítette.)
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat
Website Security Test