honvedelem.hu
170 éves a Magyar Honvédség
Az alapokat már elsajátították
Eredményesen teljesítették 120 órás kiképzésük első modulját a Csongrád megye hét járásából önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatot vállalt katonák. A felkészítésüket Fekete István százados irányította.


Tizenhárom önkéntes területvédelmi tartalékos vett részt november végén, az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság szegedi bázisán tartott háromnapos kiképzésen. Az úgynevezett alapozó modul keretében először munka-, tűz-, baleset-, és környezetvédelmi oktatáson, valamint szolgálati szabályzatismeret foglalkozáson vettek részt. Tájékoztatást kaptak az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálat jelentőségéről és a Magyar Honvédség szervezeti keretében elfoglalt helyéről, a tartalékosok törvényben szabályozott feladatairól, jogairól, kötelezettségeikről.

A gyakorlati foglalkozásokon megismerték az AK-63/D gépkarabély fő részeit, működésének elvét, biztonságos kezelését, a hozzá rendszeresített lőszert, valamint gyakorolták a fegyver szét- és összeszerelését, karbantartását. Katonai testnevelés keretében az önvédelemre épülő közelharc alapjaival és az egyes fogások begyakorlásával foglalkoztak, az egészségügyi alapismeretek tárgykörében pedig az elsősegélynyújtást, a sebek fertőtlenítését és kötözését, a sérült, tört végtagok rögzítését sajátították el.Hraska Gábor alezredes, az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság Csongrád megyei előkészítő részlegének vezetője elmondta: a megyében sokan érdeklődnek az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálat vállalásának feltételei iránt. A mostani kiképzésen részt vettek és a még folyamatban lévő regisztrációk, szerződéskötések alapján jelentkezők életkora 18 és 60 év közé tehető. A végzettséget és a szakmát illetően is nagyon vegyes a kép: fizikai munkások, önkormányzati dolgozók, volt katonák vállalták, hogy - munka mellett, szabadidejükben - évente négy alkalommal öt-öt napra részt vesznek a tartalékos kiképzésben.

Az önkéntességből eredően a felkészítés során valamennyi résztvevő aktívan dolgozott. Vegyes életkorukról és különböző fizikai képességeikről azonban a kiképzőknek egyetlen pillanatra sem szabadott megfeledkezniük. A terheléseket ennek megfelelően személyre szabottan, a fokozatosság elvét betartva kellett meghatározniuk annak érdekében, hogy a kiképzés végére valamennyien egy szintre kerüljenek.

Fotó: a szerző felvételei
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat
Website Security Test