honvedelem.hu
170 éves a Magyar Honvédség
Preventív, átfogó szemlélet érvényesül a kritikus infrastruktúra védelme terén
A kritikus infrastruktúra védelmének aktuális kérdéseiről rendeztek egész napos konferenciát december 7-én Budapesten, a Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központban.


A kritikus infrastruktúra-védelem nemzetközi tapasztalatai, célkitűzései, különös tekintettel a honvédelmi ágazat sajátosságaira
címmel rendezett csütörtökön egész napos konferenciát a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Igazgatási Főosztály és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. Az eseményt Varga Attila ezredes, a Védelmi Igazgatási Főosztály vezetője nyitotta meg, aki tolmácsolta a megjelenteknek dr. Földváry Gábor jogi és igazgatási ügyekért felelős államtitkár köszöntőjét.

Mint elhangzott, napjainkban számos kihívással, fenyegetéssel kell szembenéznünk, amelyek kiemelt célpontja a társadalmi feladatok ellátásához nélkülözhetetlen kritikus – azaz létfontosságú – infrastruktúra. A posztmodern társadalom számos rendszere és alrendszere ugyanakkor egymással szoros kölcsönhatásban működik, és amennyiben bármelyiknél változás következik be, az potenciálisan a többibe is átgyűrűzik, tehát láncreakciók indulnak be. Mindez azt jelenti, hogy valamilyen negatív behatás vagy konkrét támadás káros hatások egész folyamatához vezethet, és emiatt napjaink európai társadalmai viszonylag könnyen sebezhetők. A megváltozott körülmények új felfogást tettek szükségessé: a területi elvű, reaktív biztonságfelfogás helyét napjainkra már javarészt átvette a funkcionális alapon szerveződő, alapvetően preventív jellegű szemlélet. A kritikus infrastruktúrák védelmi feladatrendszere is a megelőzésre fókuszál, így törekszik növelni a lakosság, illetve a létfontosságú társadalmi feladatok ellátásához elengedhetetlen létesítmények, rendszerek üzembiztonsági, üzemfolytonossági mutatóit, illetve javítani ellenálló képességüket.A fokozott, preventív védelem eredendően a terrorizmus elleni harc során vált meghatározóvá, mára azonban összveszély-alapú feladatrendszerré vált, amely a kockázatok és fenyegetések legszélesebb spektrumával számol, éppúgy beleértve ebbe a hagyományos fegyveres összeütközéseket, mint a természeti és ipari katasztrófákat, netán az egyszerű üzemzavarokat. Ez a szemlélet természetesen minden ágazat számára feladatokkal jár, és átfogó megközelítést, összkormányzati együttműködést tesz szükségessé.

Az egész napos konferencia természetesen a szóban forgó kérdések honvédelmi aspektusára koncentrált, ezen belül is a kormányzás folytonos biztosítása, a kibervédelem és a gazdasági szféra védelmi célú felkészítésének kérdéseire.Fotó: Tischler Zoltán
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat
Website Security Test