honvedelem.hu
Magyar-amerikai katonai katasztrófavédelmi együttműködés
A Magyar Honvédség és az Egyesült Államok hadereje közötti együttműködés keretében a napokban hazánkba látogatott az Ohio Nemzeti Gárda (Ohio National Guard - ONG) küldöttsége.
Az amerikai műszaki és vegyivédelmi alegységparancsnoki és szakértői állomány a Honvéd Vezérkar szakembereinek részvételével szervezett három napos képzés és munkaértekezlet során ismertette az ohiói tartalékos haderő katasztrófavédelmi feladatait. A magyar katonák tájékoztatást kaptak az ONG katasztrófavédelmi feladatai során alkalmazott információ-kezelési rendszer felépítéséről, szervezési elveiről. Bemutatták a nemzeti katasztrófavédelmi rendszert (NIMS) és az abba integrálva létrehozott katasztrófavédelmi vezetési rendszert (ICS), valamint a katasztrófa-elhárítási tevékenység vezetési és irányítási rendszerét kiszolgáló átfogó híradóképesség és -eszközkészletet (Joint Incident Site Communication Capability). Emellett feldolgoztak egy árvízi kárelhárítási gyakorlatot, valamint az ONG katasztrófa elhárítási feladatok megszervezésére és vezetésére történő törzsfelkészítést is.Valós esettanulmány alapján mutatták be az amerikai erők által a katasztrófák helyszíni tevékenységek koordinálására alkalmazott eljárásokat. Az erőforrásokkal és képességekkel történő gazdálkodás célja, hogy a jelentős térbeli kiterjedésű, komoly anyagi kárral, emberi élet veszélyeztetésével járó katasztrófák következményeinek felszámolása során a rendelkezésre álló kapacitások elosztása hatékonyan történjen. Ugyanígy alapvető, hogy a lakosság figyelmeztetése és a döntéshozó szervezetek információval történő ellátása szervezetten és késedelem nélkül menjen végbe.

Az ONG-vel 1993-ban felvett kapcsolat az utóbbi időben szakmailag megerősödött, az együttműködés magasabb szintre lépett. A rendszeres tapasztalatcsere célja a bevált gyakorlatok és eljárások megosztása és a szakemberek rendszeres közös felkészítése lehetőségeinek megvizsgálása.

 

Fotó: Krasznai-Nehrebeczky Mária


Aktuális videók
2019. augusztus 23. 12:17
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat