honvedelem.hu
Lezárultak az ünnepi időszak látogatásai
A két ünnep között is folytatódtak az elöljárói látogatások az ország déli határánál, aminek keretében az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (MH ÖHP) vezetői és a katonai szervezetek parancsnokai is felkeresték a határmentén szolgáló katonákat.


Az MH ÖHP részéről Huszár János altábornagy, parancsnok, Mihócza Zoltán vezérőrnagy, törzsfőnök, valamint Sándor Zsolt dandártábornok, a törzsfőnök műveleti helyettese látogatta meg a határvédelmi bázisokat. Köszöntötték a katonákat az ünnepek alkalmából, kifejezték elismerésüket a szolgálatellátásáért, illetve megköszönték áldozatos munkájukat.Drót László ezredes, az MH Béketámogató Kiképző Központ központparancsnoka is meglátogatta az ünnepek alatt a Közös Akarat feladatba bevont, jelenleg is szolgálatukat töltő szolnoki katonákat a határon.Nem olyan régen még az MH Alföldi Ideiglenes Alkalmi Kötelék parancsnokaként tevékenykedett most azonban, mint látogató érkezett Zentai László ezredes az MH 54. Veszprémi Radarezred parancsnoka az alakulatának jelenleg szolgálatot ellátó katonákhoz a hercegszántói határvédelmi bázisra.Az elöljárói látogatásokat Benda László ezredes, az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred parancsnoka zárta 2018. január 1-jén. A parancsnok az újév alkalmából köszöntötte az ezred állományából a határszolgálatra vezényelt katonákat, megköszönve példaértékű áldozatvállalásukat és elhivatottságukat.

Fotó: a szerzők felvételei


magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat