honvedelem.hu
170 éves a Magyar Honvédség
Húszéves a brüsszeli katonai képviselet

Február 1-jén ünnepli fennállásának huszadik évfordulóját az MH Katonai Képviselő Hivatal (MH KKH).Magyarország 1999. március 12-én lett a NATO tagja, de a teljes jogú tagságra már az 1997. júliusi madridi csúcson történő meghívásunk után megkezdődött a felkészülés. E szerteágazó feladatok egyik fontos lépése volt az ország állandó NATO-képviseletének megteremtése. A brüsszeli NATO Központban először Magyarország állandó képviselete alakult meg 1997. október 1-jén, dr. Simonyi András nagykövet vezetésével. Ezt követte a magyar NATO katonai képviselet 1998. február 1-jei létrehozása (elsőként a három meghívott ország közül), amely a misszió keretén belül, integrált formában jött létre.

Az új katonai szervezet fő rendeltetése Magyarország katonai érdekeinek képviselete volt a NATO és a Nyugat-európai Unió (WEU) legmagasabb szintű katonai döntéshozó szerveinél. A magyar Katonai Képviselői Hivatal első vezetője dr. Szenes Zoltán dandártábornok (későbbi vezérkarfőnök) volt, aki jelentős szerepet vállalt az MH KKH szervezeti és funkcionális kialakításában. A képviselet hat tiszttel, két altiszttel és egy közalkalmazottal kezdte meg működését. A hivatalnak akkor nemcsak a vezérkari főnök képviselete volt a feladata, hanem irányította a Magyar Honvédség „terjeszkedését” a teljes NATO parancsnoksági struktúrában.

A NATO-csatlakozásunkat követően a magyar képviseleten az MH KKH önálló elhelyezést nyert, tevékenysége, szervezete és szakmai összetétele folyamatosan változott − összhangban a NATO működésében beállt változásokkal. Magyarországnak alig néhány nappal a csatlakozást követően lehetősége nyílt szövetségesi elkötelezettségének bizonyítására, miután a NATO a koszovói válság nyomán elindította jugoszláviai légi műveletét, amelyben a Magyar Honvédség sokoldalúan támogatta a műveletben részt vevő NATO-erőket.

Az elmúlt 20 évben a NATO folyamatosan változott, ami jelentős hatással volt a magyar képviselet munkájára. Az ezredforduló után a NATO az új veszélyekkel és fenyegetésekkel vette fel a harcot, mindenekelőtt a terrorizmussal. A műveleti NATO-ban Magyarország mindig is jól teljesített, a Magyar Honvédség a legjobb nemzeti hozzájárulók közé tartozott. 2004. május 1. után a katonai képviselet feladatai kibővültek az Európai Unió biztonság- és védelempolitikai feladataival, az uniós műveletek előkészítésével.2014-ben − a Krím félsziget orosz annektálását követően −, a NATO válaszreakciójaként elfogadta a Készenléti Akciótervét. Az ebből származtatott katonai feladatok és a hosszú távú adaptációra irányuló munka során folyamatossá vált a képviseleten a felfokozott tempó, illetve megnőtt a feladatmennyiség, ami jelentős terhet ró az MH KKH állományára. A magyar képviselet számos olyan javaslatot és kezdeményezést tett az ország politikai vezetése felé (védelmi költségvetés emelése, a NATO-erőket fogadó, integráló elem Magyarországon történő létrehozása), amelyek javították hazánk biztonságát, növelték a magyar hozzájárulást a kollektív védelmi feladatokhoz.

A 20 év alatt a képviselet munkáját a magyar érdekek következetes érvényre juttatása és a Magyar Honvédség méltó szintű képviselete jellemezte. A KKH képviseleti, koordinációs és jelentési tevékenysége hozzájárult a magyar katonai képességek fejlesztéséhez, új fejlesztési programokhoz, műveleti és kiképzési feladatokhoz, amelyek eredményesen segítették és segítik a Magyar Honvédség szerepvállalását a NATO előtt álló új kihívások kezelésében és az ország katonai védelmében. Ennek is köszönhetően Magyarország 2025-ig 130 millió eurót fordíthat nemzeti képességfejlesztésre a NATO közös finanszírozásából.

A szervezet megalakításának huszadik évfordulójáról dr. Orosz Zoltán altábornagy, katonai képviselő ünnepi állománygyűlésen emlékezett meg. Bár a jubileum és a NATO Központ ez évi új székházba költözése között nincs összefüggés, mégis a képviselet két évtized után modern körülmények között folytathatja munkáját.

A katonai képviselet vezetői:

1998−1999 − dr. Szenes Zoltán dandártábornok
1999−2001 − dr. Czékus János vezérőrnagy
2001−2004 − Braun László vezérőrnagy
2004−2007 − Talla István vezérőrnagy
2007−2011 − Békési István vezérőrnagy
2011−2013 − Mihócza Zoltán dandártábornok
2013−2017 − Domján László vezérőrnagy
2017− dr. Orosz Zoltán altábornagy

Fotó: MH KKHAktuális videók
2018. november 17. 11:46
Vezetési tanfolyam a vízen
2018. november 17. 07:17
Nyílt edzésen vettek részt a katonák
2018. november 16. 17:09
100 éves a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
2018. november 16. 15:41
Hadtörténeti 100 (1918 - 2018)
2018. november 16. 14:05
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat