honvedelem.hu
Honvéd Altiszti Folyóirat: új szerkesztőbizottság
Szentendrén, az MH Altiszti Akadémia bázisán – Kriston István törzszászlós, az MH vezénylőzászlósa elnökletével – január 26-án, csütörtökön megtartotta alakulóülését a Honvéd Altiszti Folyóirat szerkesztőbizottsága.

A rendezvényen részt vett dr. Isaszegi János nyugállományú mérnök vezérőrnagy, a folyóirat kiadásában közreműködő HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. szerkesztőségvezetője, valamint Kiss Zoltán nyugállományú alezredes, a Honvéd Altiszti Folyóirat felelős szerkesztője.

Az újjáalakult szerkesztőbizottság elnöke Kriston István törzszászlós, az MH vezénylőzászlósa. A grémium tagjai: Tóth László főtörzszászlós, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság vezénylőzászlósa, Papp András törzszászlós, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár vezénylőzászlósa, Berek Zsolt törzszászlós, az MH Pápa Bázisrepülőtér vezénylőzászlósa, Balog Sándor törzszászlós, az MH Logisztikai Ellátó Központ vezénylőzászlósa, dr. Murinkó Attila alezredes, az MH Vezetési és Doktrinális Központ főtisztje, Sashalmi Zoltán törzszászlós, az MH Altiszti Akadémia vezénylőzászlósa, valamint Bogya Sándor törzszászlós, az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola vezénylőzászlósa. A szerkesztőbizottság tagjai Orosz Zoltán altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke helyettesének felkérésére végzik munkájukat.

A bizottság az alakulóülésen áttekintette a Honvéd Altiszti Folyóirat megújításával kapcsolatos célkitűzéseket, és meghatározta a konkrét feladatokat. Kriston törzszászlós a folyóirat küldetésével kapcsolatban hangsúlyozta: „A Honvéd Altiszti Folyóirat a Magyar Honvédség altisztjeinek a lapja. Célunk, hogy aktuális és hiteles szakmai információkat nyújtsunk az állománycsoport részére, illetve fórumot biztosítsunk az altiszteknek véleményük, javaslataik kifejtésére, szolgálatteljesítésük, életük bemutatására.”magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat