honvedelem.hu
170 éves a Magyar Honvédség
Véget ért a hohenfels-i kiképzés első fázisa
Három hétig gyakorlatoznak Németországban, a hohenfels-i Többnemzeti Összhaderőnemi Katonai Kiképző Központban az MH Ludovika Zászlóalj és az MH Altiszti Akadémia honvéd tiszt-, illetve altisztjelöltjei.


A kiképzés első fázisának lezárását követően a napokban meglátogatta a honvédtiszt-, illetve altisztjelölteket Szpisják József dandártábornok, a MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság parancsnokhelyettese, dr. Jobbágy Zoltán ezredes, egyetemi docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettese, valamint Sári Szabolcs alezredes, a MH Ludovika Zászlóalj megbízott parancsnoka.A háromhetes gyakorlat első részében gépjárművezetői típusátképzés, vezetési gyakorlat, illetve szimulációs „gépjárműves borulási gyakorlat” - úgynevezett roll-over training - is szerepelt a programban. Utóbbi során a gépjármű vezetője és a szállított katonák begyakorolták, mit kell tenniük borulásakor, illetve hogyan hagyják el a felborult gépjárművet és miként menekítsék ki egymást abból.

A szakkiképzés során – a többi között – a házi készítésű robbanószerkezetek elleni védelem alapjainak elsajátítására, a géppuska- és tüzérségi tűzigénylő szimulátor használatára, valamint egészségügyi kiürítés gyakorlására is lehetőséget kaptak leendő hivatásos állományú katonák.Fotó: Zsiros Tamás törzszászlós

Forrás: MH Ludovika Zászlóalj facebook-oldala


magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat