Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Két lépést előre

Szöveg: Hellán Andrea törzsőrmester | Fotó: a szerző felvételei |  2021. október 23. 8:37

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Magyar Honvédség előretolt repülésirányító képessége.

JTAC_ellenőrzés (2)

Október első két hetében -  2012 óta immár negyedik alkalommal - rendezték meg a NATO Légierő Parancsnokság és a szövetséges Összhaderőnemi Közvetlen Légi Támogató Közösség vegyes bizottságának időszakos ellenőrző látogatását. A parnernemzetek teljes előretolt repülésirányító képességét érintő felülvizsgálatok célja, hogy szövetséges műveletekben csak olyan előretolt repülésirányítók vegyenek részt, akik megfelelnek a NATO és szövetséges JTAC (Joint Terminal Attack Controller) kiképzési követelményeknek.

JTAC_ellenőrzés (1)

Az idei ellenőrzés annyiban jelentett kihívást az előzőekhez képest, hogy közben a nemzeti JTAC alapképzés akkreditációjára is sor került, amely az elmúlt évek jelentős felkészítési és műveleti előrelépéseinek köszönhetően valósulhatott meg.

Az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis Előretolt Repülésirányító Csoportja által szervezett és végrehajtott alapképzés szövetséges akkreditációja volt az egyetlen hiányzó elem ahhoz, hogy a Magyar Honvédség szükség esetén önállóan legyen képes szövetségesi szinten elfogadott előretolt repülésirányítók képzésére és képességének fenntartására.

A bizottsági ellenőrzés és akkreditáció számos katonai szervezetet érintett. A Magyar Honvédség Parancsnoksága részéről a Haderőtervezési Csoportfőnökséget, mint a képességért felelős szervezet, valamint a Különleges Műveleti Szemlélőséget és a Kiképzési Csoportfőnökséget vonták be. A vizsgálat részletesen kiterjedt az előretolt repülésirányító csoport és az MH 2. vitéz Bertalan Árpás Különleges Rendeltetésű Dandár JTAC képességének helyzetére, a

kiképzési nyilvántartásokra és felszerelésre, az alaptanfolyam infrastruktúrájára, az oktatás folyamatára, valamint a forgó- és merevszárnyas levegő-föld tűztámogató képesség áttekintésére is.

JTAC_ellenőrzés (4)

A hét fős ellenőri csoport előzetes jelentése alapján a Magyar Honvédség mindkét említett területen kiváló értékeléssel, hiányosságok feltárása nélkül felelt meg a szigorú elvárásoknak és tett két jelentős lépést előre a komplex, koalíciós környezetben egyenrangú haderő fejlesztése útján.

JTAC_ellenőrzés (3)
CímkékJTACNATO