Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

MH 86. Szolnok Helikopter Bázis

2012. július 31. 14:56

Rendeltetés

  • Az alapító okiratban rögzített alaptevékenységeknek megfelelően: a katonai erő alkalmazását igénylő esemény, nemzeti, illetve nemzetközi válsághelyzet kezelésére bevetett csapatok manővereinek és harctevékenységeinek biztosításával összefüggő feladatok végrehajtása.
  •  A hajózó és repülő-műszaki oktatás biztosítása, hadműveleti és gyakorló repülések, bel- és külföldi katonai és gazdasági célú légi szállítások végrehajtása.
  • A katonai és katonairepülő-hagyományok ápolása.
1595939435

Fő feladat

  • A készenlét fenntartása, a feltöltés feladatainak szervezett végrehajtása;
  • A repülő-harckiképzés, a harci alkalmazásra történő felkészítés személyi és tárgyi feltételeinek kialakítása;
  • Csapatok hadműveleteinek, műveleteinek légi támogatása; harcászati légideszant-feladatok ellátása;
  • A fegyveres készenléti és a készenléti szolgálatok ellátása;
  • A légi kutatás-mentés, LSFCS ellátása Magyarország teljes területén és külön felkérésre – az érvényben lévő együttműködési megállapodások értelmében – a szomszédos országok területén.
  • Koordináció a szárazföldi erők műveletei, valamint a légi eszközök által nyújtott tűztámogatás között;
  • A Magyar Honvédség ejtőernyős állományának körkupolás, légcellás ejtőernyővel történő kiképzése.

Történet

A szandaszőlősi katonai repülőtéren az 1940-es évek elejétől folyamatosan állomásoznak katonai repülők. A bázis közvetlen elődjének történetét 2004. augusztus 1-jétől számítjuk. Ekkor jött létre a megszűnő MH 87. Bakony Harci Helikopter Ezred és az MH 89. Szolnok Vegyes Szállítórepülő Ezred személyi és technikai bázisán az MH 86. Szolnok Helikopter Ezred, a 2007. március 1-jei szervezeti váltást követően pedig megalakult az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis.

A bázis fő fejlődési irányvonala az alapfeladatok végrehajtása mellett a NATO-követelmények teljesítése, amely az újonnan megalakított szervezet felépítésében és a kiképzési feladatok végrehajtásában realizálódik.

2007. május 26-án a köztársasági elnök zászlószalagot adományozott az alakulatnak.

Csapatünnep

Május 27. −  Az alapító okirat aláírásának napja.

Szervezeti felépítés

A bázis alapfeladatait egy szállítóhelikopter-zászlóaljjal, egy harcihelikopter-zászlóaljjal, egy vegyes kiképzőrepülő-századdal, valamint a szervezetébe tartozó kiszolgáló-biztosító-támogató alegységekkel látja el.

Vezető állomány

Dr. Koller József dandártábornok, parancsnok
Rolkó Zoltán ezredes, parancsnokhelyettes
Dr. Bali Tamás ezredes, parancsnokhelyettes
Kiss Róbert ezredes, törzsfőnök
Budavári Ádám zászlós, megbízott vezénylőzászlós

Nemzetközi szerepvállalás

Az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis nemzetközi kapcsolatrendszere az MH ÖHP alárendeltségében a hatályos HM-utasítások szerint működik. Feladatrendszerét két fő terv – a Kétoldalú Nemzetközi Együttműködési és a Multilaterális Együttműködési Terv – tartalmazza.

2006 óta rendezik meg a helikopterbázison a „Logical Decision" nemzetközi helikopteres kiképzést. A NATO- és a PfP-tagállamok helikopteres alakulatainak katonái vesznek részt a gyakorlaton, mely kiváló alkalom a hajózó és műszaki állomány tapasztalatcseréjére.

Magyar Honvédség Mi–17 RSM Légi Tanácsadó Csoport: az MH Resolute Support Air Advisory Team (RSM AAT) a NATO Kiképző Misszió – Afganisztán (NTM-A) alárendeltségében tevékenykedik. A kontingens feladata az afgán Mi–17-es szállítóhelikopter-személyzetek kiképzése és továbbképzése, felkészítése a helikopterek csapatszintű üzemben tartására, illetve az azzal kapcsolatos műszaki tevékenység mentorálása.

A repülőgép- és helikoptervezető képzés (NFTC): a repülőcsapatok részére olyan repülőgép-, és helikoptervezető szakemberek képzése, akik rendelkeznek alapvető repülőgép- és helikopterüzemeltetői, valamint vezetői képességekkel, készségekkel. Képesek a repülőcsapatok harckiképzési rendszerében történő típusátképzés végrehajtására; rendelkeznek a nemzetközi légügyi előírások szerinti ismeretekkel és jogosításokkal.

Elérhetőségek

MH 86. Szolnok Helikopter Bázis

Cím: 5008 Szolnok, Kilián út 1.
Telefon: 06-56/505-100
HM-fax: 02-43/72-77
E-mail: mh86@mil.hu

Tájékoztatásért felelős személy

Zölei Anita főhadnagy

Telefon: +36-30/638-3974
HM-telefon
: 02-43/7184
Fax: (+36)-56/505-177