Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

„Pusztító Tűzeső 2022”

Szöveg: 101. Tüzérosztály |  2022. május 28. 8:35

Az MH 25. Klapka György Lövészdandár alárendeltségébe tartozó 101. Tüzérosztály május 16-án kezdte meg saját, éleslövészettel egybekötött gyakorlatát a Központi Gyakorló- és Lőtéren, Hajmáskér körzetében.

A közúti átcsoportosítást követően a kijelölt alegységek végrehajtották a lövészet előkészítését. Ez a tevékenység magába foglalta a 152 milliméteres űrméretű, D-20-as ágyútarackok beszabályozását, a bemérő- és felderítő műszerek mágnestű helyesbítéseinek megállapítását, a tüzelőállások és figyelőpontok bemérését, a lőszerek előkészítését, valamint a híradó rendszer felállítását.

Pusztító_Tűzeső (6)

Az éleslövészeti napokon az osztály munkáját színesítette és a nemzetközi együttműködést erősítette a NATO eVA (enhanced Vigilant Activity – NATO Kiemelt Éberségi Tevékenység) keretein belül az amerikai 2. Páncélos Felderítő Ezred (2CR) kijelölt alegységeivel való közös tűzfeladatok végrehajtása. Elsőként a célokat a magyar D-20-as üteg pusztította az amerikai tűztámogató csoport tűzkérésére, majd az amerikai alegység 120 milliméteres önjáró aknavetői szolgálták ki a magyar tüzérfelderítők által igényelt tüzeket. A csapatok mindkét esetben angol nyelvű kommunikációt és a NATO elvek szerinti tűzkérés (Call for Fire-CFF) szigorú metódusát alkalmazták, nappal- illetve éjszaka. Utóbbinál, zárásként koordinált világítási tűzfeladatot is sikerült nagy precizitással végrehajtaniuk. Ez azt jelentette, hogy a célterületen az ellenség vélt erőit az amerikai aknavetők világító gránátjai folyamatosan megvilágították, mindeközben a magyar tűzmegfigyelők a célt felderítették, majd azt a D-20-as üteg repeszgránátokkal pusztította.

Pusztító_Tűzeső (8)

Az éleslövészeten részt vettek az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis Előretolt Repülésirányító Csoport és az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár JTAC-jei, illetve JTAC-jelöltjei is (Joint Terminal Attack Controller - Előretolt repülésirányító), akik éles lőszerrel elsőként hajtottak végre a 101.Tüzérosztállyal tűzkéréseket.

Pusztító_Tűzeső (11)

A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program nem csak új tűzeszközök beszerzését jelenti, de kiterjed a tüzérfelderítés korszerűsítésére is. Ennek a modernizációs folyamatnak a részeként kezdődött meg az Integrált Felderítő Platform (IFP) úgynevezett technológiai demonstrátorának az éleslövészeti tesztelése. Az IFP-t tervezetten a Gidrán többcélú páncélozott szállító jármű alvázára telepítik, mely magába foglal egy mozgócélfelderítő lokátort és egy olyan optikai felderítő műszert, ami nappali és éjszakai viszonyok között is biztosítja a célok felderítését, valamint a tüzérségi robbanópontok megfigyelését.

Pusztító_Tűzeső (14)

Az előző hétvégén sem volt sok pihenés, hiszen a tüzérosztályhoz hamarosan érkező PzH 2000 önjáró tarackok új szemléletű alkalmazását is elő kell készíteni. Ennek a kiemelt és egyben nagy szakmai kihívásokat tartalmazó feladatnak megfelelve az 1. üteg Németországban kiképzett tisztjei, altisztjei szombaton egy PzH-üteg tüzelőállás-körlet felderítést hajtottak végre, melyet helyszínről-helyszínre az osztály gyakorlaton részt vevő állományának módszertani jelleggel be is mutattak. A felderítő üteg állománya ezt követően még figyelőpontok felderítését is végrehajtotta gyalogmenetben.

Az osztály vezető állománya előkészületeket hajtott végre az elöljáró által augusztusra tervezett PzH 2000 éleslövészetre, amikor is megtörténik a Magyar Honvédség számára gyártott eszközök első próbája.

Pusztító_Tűzeső (21)

Vasárnap – szintén oktatási jelleggel – a katonák megtekinthették a tüzérségi célterületet. Itt elemezhették mind a célokra kilőtt gránátok hatásait, mind a tüzérfelderítők által – a belövések becsapódási pontjait megkeresve – a korábban az éleslövészet alatt műszerekkel észlelt eltérések, megfigyelések helyességét.

A gyakorlat május 23-ától a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 3. és 4. éves honvéd tisztjelöltjei által végrehajtandó csapatgyakorlattal folytatódik. A tisztjelöltek egyéni tűzfeladatokat oldanak meg éleslövészettel, a végzősök pedig ezen felül gyakorlati záróvizsgát is tesznek.