Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Újabb középiskolában indul kadétképzés

Szöveg: Galambos Sándor | Fotó: a szerző felvételei |  2022. november 24. 9:07

A Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium is csatlakozott a Honvéd Kadét Programhoz. Az erről szóló együttműködési megállapodást november 21-én írta alá az iskola székhelyén Vantal Zsolt ezredes, a MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred parancsnoka, Sárosi Magdolna, a Bajai Tankerületi Központ igazgatója és Márai András intézményvezető.

xIMG_9867

A 2023/2024-es tanévtől a bácsalmási középiskola diákjai is csatlakozhatnak a Honvédelmi Minisztérium és a Honvédelmi Sportszövetség által támogatott Honvéd Kadét Programhoz. A programban az iskola diákjai saját döntésük alapján vehetnek részt és nincs kötelezettségük a tanulmányaikat követően katonai szolgálati viszony létesítésére.

A képzésre jelentkezett fiatalok részére a középiskola különböző honvédelmi programokon való részvétel lehetőségét kínálja majd, kadét formaruhára lesznek jogosultak, valamint tanulmányi eredményeiktől függően, a 9. évfolyam második félévétől honvéd kadét ösztöndíjban részesülnek. A honvédelmi alapismereteket, választható közismereti tantárgyként – melyből a kadétok érettségi vizsgát is tehetnek – a gimnáziumban felmenő rendszerben fogják oktatni: a 9-10. évfolyamon heti egy; a 11-12. évfolyamon pedig heti két órában. A programhoz a jelenleg 9. évfolyamon tanuló diákok is csatlakozhatnak, amennyiben nyáron sikeres különbözeti vizsgát tesznek. A képzés koordinálását Haszur Antal történelem-földrajz szakos tanár vállalta.

xIMG_9873

Márai András, a jelenleg hat- és négyosztályos tagozattokkal működő középiskola igazgatójától megtudtuk: a bácsalmási gimnáziumban 1953-ban kezdődött az oktatás – előtte az épület határőr laktanya volt. Bácsalmáson így a Honvéd Kadét Programban résztvevő tanulók, az iskola alapításának 70. évfordulóján, egy volt határőr laktanyában kezdik majd elsajátítani a honvédelmi alapismereteket. A következő tanévben induló képzésre elsősorban azoknak a diákoknak a jelentkezését várják, akik nem hátrálnak meg a kihívásoktól, akik elfogadhatónak tartják a honvédség által megkövetelt precizitást és fegyelmet, valamint elhivatottságot éreznek a haza védelme iránt. A programhoz való csatlakozással ugyanis biztos, hosszútávon kiszámítható életpályát is tudnak kínálni a diákjaiknak. A fiatalok ugyanakkor sok olyan, a mindennapi életben is alkalmazható ismereteket is szerezhetnek majd, mint például a terepen történő tájékozódás, az újraélesztés és az elsősegélynyújtás.

Az ünnepélyes keretek között megtartott rendezvényen Vantal Zsolt ezredes, a MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred parancsnoka elmondta: ebben a digitalizált világban kiemelt feladatuknak tekintik a középiskolás korosztály megszólítását. Olyan hiteles értékeket, elmélet és gyakorlati ismereteket kívánnak átadni a fiataloknak, amelyekkel azonosulni tudnak, és felkelti felelősségérzetüket a haza, Magyarország polgárai biztonságának védelme iránti kötelezettségükre.

xIMG_9843

„Nemzeti érdekünk a fiatalok hazafias honvédelmi nevelése, hogy a közösségért tenni tudó és tenni akaró, tudatos állampolgárokká váljanak. Célunk, hogy a felnövekvő nemzedéknek kézzelfogható és valódi értéket jelentő program álljon rendelkezésére, amely lehetővé teszi számukra a fejlődést annak érdekében, hogy a mai kor kihívásaira és a ma még nem is látható jövőbeli kihívásokra is megfelelően felkészülve léphessenek a felnőttkorba. A gyermekeink váljanak a hazájukért tenni is hajlandó felelős állampolgárokká. De nem titkolt szándékunk az is, hogy egyre több fiatal érdeklődését keltsük fel a katonai életpálya iránt is” – mondta Vantal Zsolt ezredes.

A Bajai Tankerületi Központ irányítása alá tartozó huszonnégy iskola közül elsőként a Hunyadi János Gimnázium csatlakozott a Honvéd Kadét programhoz. Sárosi Magdolna, a központ igazgatója szerint azonban az általa felügyelt területen nem sokáig „lesz egyedül” a bácsalmási középiskola. Az igazgatói értekezleteken ugyanis – amellett, hogy rendszeresen tájékoztatást kér majd a kadétképzés tapasztalatairól Márai András intézményvezetőtől – személyesen is javasolni fogja a kollégáinak a programhoz történő csatlakozást.

xIMG_9885

A Hunyadi János Gimnázium Bács-Kiskun megyében ötödikként csatlakozott a Honvéd Kadét Programhoz. Így a MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred már ötvenhat intézményben koordinálja a fiatalok hazafias honvédelmi nevelését. A bácsalmási középiskola kadétjainak oktatását szeptembertől az ezred 38. Merász Mihály Területvédelmi Zászlóaljának állományából kijelölt katonák fogják segíteni.

A rendezvény zárásaként, a Honvédelmi Minisztérium képviseletében Almási László alezredes, osztályvezető gratulált az együttműködést vállaló feleknek, majd átadta az iskola igazgatójának a HM Oktatási és Ifjúságstratégiai Főosztály főosztályvezetője, Bánki Filipp alezredes által aláirt, a csatlakozást igazoló tanúsítványt. Az együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírásán részt vett mások mellett Kis Ákos vezető kormánytanácsos és Németh Balázs polgármester is. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlést Pap Ágnes képviselte.

A rendezvényen fellépett az iskola fúvós kvartettje (Német Dávid tanár, Kovács Balázs, Ispánovits Márkó és Ispánovits Léna tanulók). Vörösmarty Mihály Honszeretet című versét Rácz Fanni, Reviczki Gyula Szeresd hazádat! című versét pedig Márai Anna tanulók szavalták el.