honvedelem.hu
Honvédségi Szemle 2017/5. szám
A Honvédségi Szemle a Magyar Honvédség kéthavonta megjelenő központi katonai-szakmai folyóirata, amely a korszerű katonai vezetés, a kiképzési tapasztalatok, a szövetségi együttműködés és a műveleti alkalmazás kérdéseivel foglalkozik.
HADERŐSZERVEZÉS, -FEJLESZTÉS
Bali Tamás ezredes:
Pozderka Zoltán alezredes:
Szloszjár Balázs ezredes:

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉG
Gergely Péter alezredes:

VEZETÉS, FELKÉSZÍTÉS
Tóth László ezredes:
Kun Szabó István sz. k. vezérőrnagy:
Géczy Gábor:

LOGISZTIKA
Sandra Sándor ny. orvos ezredes – Mocsai Lajos – Sticz László ezredes
– Rivasz Gábor pénzügyőr főtörzszászlós – Vásárhelyi Nagy Ildikó – Oláh Csaba – Tihanyi Krisztina:
Hornyák Beatrix őrnagy:
 

HADTÖRTÉNELEM
Balla Tibor alezredes:
FÓRUM
Csiha Gábor alezredes:
Horváth János ny. mk. ezredes:

 

SZEMLE
Gál Csaba ny. mk. ezredes:
Fodor Lajos ny. vezérezredes:
Török Gergely:
Balla Tibor alezredes:

 

magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat