honvedelem.hu
Honvédségi Szemle 2017/6. szám
A Honvédségi Szemle a Magyar Honvédség kéthavonta megjelenő központi katonai-szakmai folyóirata, amely a korszerű katonai vezetés, a kiképzési tapasztalatok, a szövetségi együttműködés és a műveleti alkalmazás kérdéseivel foglalkozik.
HADERŐSZERVEZÉS, -FEJLESZTÉS 
Pölöskei János Antal ezredes: 
Farkas Sándor őrnagy: 
NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉG 
Kovács Csaba ny. alezredes:
Szénási Endre alezredes:
VEZETÉS, FELKÉSZÍTÉS
Munk Sándor ny. ezredes – Ujj András ny. ezredes:
Sztankai Krisztián százados:
Komjáthy Lajos József alezredes – Csengeri János főhadnagy:
Pákozdi Márta sz. őrnagy:
LOGISZTIKA 
Taksás Balázs főhadnagy:
Szalkai Iván ny. orvos ezredes:
HADTÖRTÉNELEM 
Krámli Mihály:
FÓRUM 
Lacsny Márton:
SZEMLE 
Gál Csaba ny. mk. ezredes:
Harai Dénes ny. ezredes:
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat