honvedelem.hu
Honvédségi Szemle 2018/1. szám
A Honvédségi Szemle a Magyar Honvédség kéthavonta megjelenő központi katonai-szakmai folyóirata, amely a korszerű katonai vezetés, a kiképzési tapasztalatok, a szövetségi együttműködés és a műveleti alkalmazás kérdéseivel foglalkozik.
HADERŐSZERVEZÉS, -FEJLESZTÉS
Bakos Csaba Attila alezredes:
Farkas Sándor őrnagy:
Pozderka Zoltán alezredes:
NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉG
Szöllősi Antal ezredes:
Forgács Márton:
Kis Kelemen Bence:
VEZETÉS, FELKÉSZÍTÉS
Károly Krisztián főhadnagy:
LOGISZTIKA
Pintér István ny. mk. alezredes – Kozma Zoltán ny. mk. alezredes:
HADTÖRTÉNELEM
Gulyás Géza alezredes:
FÓRUM
Hausner Gábor alezredes:
SZEMLE
Gál Csaba ny. mk. ezredes:
Samu István ny. r. vezérőrnagy:
Varga A. József ny. ezredes:
 
 
 
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat