honvedelem.hu
Honvédségi Szemle 2017/1. szám
A Honvédségi Szemle a Magyar Honvédség kéthavonta megjelenő központi katonai-szakmai folyóirata, amely a korszerű katonai vezetés, a kiképzési tapasztalatok, a szövetségi együttműködés és a műveleti alkalmazás kérdéseivel foglalkozik.
TARTALOM


HADERŐSZERVEZÉS, -FEJLESZTÉS NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉG VEZETÉS, FELKÉSZÍTÉS LOGISZTIKA HADTÖRTÉNELEM FÓRUM SZEMLE ABSTRACT

Kapcsolódó tartalom
Letölthető állományok
pdf A teljes kiadvány letöltése (2.46 MB)
pdf Szenes Zoltán ny. vezérezredes: Cél vagy eszköz? A visegrádi védelempolitika fejlődése (2.) (340.21 KB)
pdf Resperger István ezredes: Az aszimmetrikus hadviselésre adható válaszok (309.11 KB)
pdf Farkas Ádám főhadnagy: Adalékok az állam fegyveres védelmének rendszertani megközelítéséhez (262.76 KB)
pdf Fekete Csanád – Sipos Zoltán hadnagy: A kibertér megjelenése az orosz katonai műveletekben a 2008-as orosz–grúz háború tükrében (239.82 KB)
pdf Jakusné Harnos Éva: Feladatok és megoldási lehetőségek a katonai szaknyelv oktatásában (196.67 KB)
pdf Asztalos Sándor főtörzszászlós: Elektronikus adatbázis alkalmazása a Magyar Honvédség képzési rendszerében (335.76 KB)
pdf Pálmai Judit: A hazafias nevelés elemei a Horthy-kor pedagógiai dokumentumaiban (195.5 KB)
pdf Végvári Zsolt alezredes: Az újszerű harctéri villamosenergetikai megoldások kutatásának szükségessége és a fejlesztési lehetőségek összevetése (223.2 KB)
pdf Balla Tibor alezredes: Ausztria–Magyarország részvétele a megszállt Románia katonai kormányzásában, 1916–1918 (297.44 KB)
pdf Kiss Dávid: A Kádár-korszak háborús védelmi igazgatási rendszerének kiépítése (1964−1975) (293.77 KB)
pdf Ujházi Lóránd: A Magyar Katolikus Egyház szerepvállalása a migrációs válság kezelésében (193.07 KB)
pdf Dobai Gábor ömt. őrmester: A kőolaj szerepe az első világháborúban (191.29 KB)
pdf Gál Csaba ny. mk. ezredes: Nemzetközi katonai és haditechnikai szemle (125.06 KB)
pdf Paroda Rita: Fejezetek a hidegháború korszakának had- és haditechnika történetéből (143.71 KB)
pdf Szakály Sándor: Amit csak tényleges hadi érdemekért lehetett elnyerni (101.95 KB)
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat