honvedelem.hu
Honvédségi Szemle 2018/3. szám

A Honvédségi Szemle a Magyar Honvédség kéthavonta megjelenő központi katonai-szakmai folyóirata, amely a korszerű katonai vezetés, a kiképzési tapasztalatok, a szövetségi együttműködés és a műveleti alkalmazás kérdéseivel foglalkozik.

HADERŐSZERVEZÉS, -FEJLESZTÉS

Paráda István hadnagy:

A NATO kibervédelmi irányelveinek fejlődése

Pék Tibor alezredes:

Rendszerváltás a NATO és a Magyar Honvédség légi vezetési

és irányítási rendszerében

Végh Ferenc ny. vezérezredes:

Honvédségünk a rendszerváltástól napjainkig (1.)

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉG

Spitzer Jenő:

Az Iszlám Állam elleni önvédelem lehetőségei

VEZETÉS, FELKÉSZÍTÉS

Szegedi Péter alezredes:

A magyar katonák felkészítése a hadviselés generációváltozásai

és a szövetségek elvárásai tükrében (2.) 

Czeglédi Mihály őrnagy:

Gondolatok a vezetés-irányítás jelenéről, jövőjéről

Simon Zsolt alezredes:

Harcászati szimulátorok alkalmazása a helikoptervezetők

műveleti kiképzésében

Harangi-Tóth Zoltán százados:

A francia 100. Gépesített Csoport (GM 100) utolsó alkalmazásai Indokínában

LOGISZTIKA

Kolonics Attila ezredes:

Konvojtámogató központ kialakítása befogadó nemzeti támogatás keretében

HADTÖRTÉNELEM

Balla Tibor alezredes:

Az önálló magyar hadsereg kérdése a kiegyezéstől az első világháború

végéig (1867–1918) (1.)

Szabó Miklós ny. altábornagy:

A „prágai tavasz” és a katonai megszállás magyar diplomáciai iratok

tükrében (1968. május–október) (1.)

FÓRUM

Szakály Sándor:

A Ludovika Akadémia

SZEMLE

Gál Csaba ny. mk. ezredes:

Nemzetközi katonai és haditechnikai szemle

Forgács Márton:

„Nu ẞom sotrischijäⁿ! Ähne nimsauiin!” – avagy alapfokon „csádiul”, katonáknak

ABSTRACT

Szerzőink figyelmébe

magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat