honvedelem.hu
Honvédségi Szemle 2019/2. szám

A Honvédségi Szemle a Magyar Honvédség kéthavonta megjelenő központi katonai-szakmai folyóirata, amely a korszerű katonai vezetés, a kiképzési tapasztalatok, a szövetségi együttműködés és a műveleti alkalmazás kérdéseivel foglalkozik.

FÓKUSZBAN – HÚSZ ÉVE A NATO-BAN

Orosz Zoltán altábornagy:

NATO – a tagországok biztonságának letéteményese

Szenes Zoltán ny. vezérezredes:

A NATO új politikája: stabilitás kivetítése a déli régióba

Siposné Kecskeméthy Klára ezredes:

A NATO Biztonsági Beruházási Programja Magyarországon

 

HADERŐSZERVEZÉS, -FEJLESZTÉS

Csák Zoltán ezredes:

A Regionális Különleges Műveleti Komponensparancsnokság megalakítása –

Magyarország regionális befolyásának növekedése

Nyitrai Mihály alezredes:

A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat helye és szerepe hazánk nemzetbiztonsági

érdekeinek védelmében

 

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉG

Veszprémy László Bernát:

Atombomba, apartheid, reálpolitika. Izrael és a Dél-afrikai Köztársaság katonai és

politikai együttműködése, 1968–1994 (2.)

 

VEZETÉS, FELKÉSZÍTÉS

Bene Gyula alezredes:

A közösségi média hatása a hadseregre és a katonákra

Ujházy László alezredes:

Tisztjelöltek kiválasztása a Brit Szárazföldi Erőknél

 

LOGISZTIKA

Szökrény Zoltán alezredes:

Térinformatika alkalmazása a radartechnikában

 

FÓRUM

Wagner Sarolta:

Wágner László építész katonai épülettervei

 

HADTÖRTÉNELEM

Anka László:

Dévaványa és Tápiószecső első világháborús ikeremlékművei

B.Stenge Csaba:

A „vízkereszti csata”: csehszlovák–magyar határincidens Munkácsnál

január 6-án (2.)

 

SZEMLE

Kenyeres Dénes ny. alezredes:

Kötet a katonai ejtőernyőzés jubileumára

Gál Csaba ny. mk. ezredes:

Katonai és haditechnikai hírek, információk a nagyvilágból

Végh Ferenc ny. vezérezredes:

Nemzetközi szakirodalmi szemle

ABSTRACT

Szerzőink figyelmébe

Aktuális videók
2019. augusztus 20. 11:44
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat