honvedelem.hu
Honvédségi Szemle 2019/4. szám

A Honvédségi Szemle a Magyar Honvédség kéthavonta megjelenő központi katonai-szakmai folyóirata, amely a korszerű katonai vezetés, a kiképzési tapasztalatok, a szövetségi együttműködés és a műveleti alkalmazás kérdéseivel foglalkozik.

FÓKUSZBAN – HÚSZ ÉVE A NATO-BAN

Szőke Diána:

A NATO válaszai a hibrid hadviselésre 

HADERŐSZERVEZÉS, -FEJLESZTÉS

Kiss Álmos Péter:

A hibrid hadviselés természetrajza 

Fekete-Karydis Klára t. őrnagy – Lázár Bence százados:

A kibervédelmi stratégiák fejlődése,  kibervédelmi kihívások, aktualitások (1.) 

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉG

Juhász László ezredes:

Az EU válságkezelési mechanizmusai

Treszkai Ákos rendőr százados:

Az éghajlatváltozás biztonsági hatásai  a szubszaharai térségben 

VEZETÉS, FELKÉSZÍTÉS

Csanádi Győző alezredes:

Az adat és az információ szerepe és ellentmondásos fogalmi értelmezése  a katonai tevékenységek során . A katonai felfogás ismertetése 

Sári Szabolcs ezredes:

Gondolatok a pályakezdő tisztek felkészítése kapcsán 

Eleki Zoltán ezredes:

A katonák fizikai felkészítésének aktuális kérdései 

LOGISZTIKA

Pete Szabolcs alezredes:

A mozgáskoordináló központ működése  a befogadó nemzeti támogatás keretén belül 

HADTÖRTÉNELEM

Cservenka Ferdinánd:

A szlovák Gyorscsoport első harci bevetése a „Barbarossa” hadműveletben:  a Wojtkowa környéki harcok 

SZEMLE

Kenyeres Dénes ny. alezredes:

A magyar légierő elmúlt száz évéről  

Gál Csaba ny. mk. ezredes:

Katonai és haditechnikai hírek, információk a nagyvilágból

Végh Ferenc. ny. vezérezredes:

Nemzetközi szakirodalmi szemle 

ABSTRACT

Szerzőink figyelmébe

Aktuális videók
2019. július 18. 21:41
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat