honvedelem.hu
Honvédségi Szemle 2019/1. szám

A Honvédségi Szemle a Magyar Honvédség kéthavonta megjelenő központi katonai-szakmai folyóirata, amely a korszerű katonai vezetés, a kiképzési tapasztalatok, a szövetségi együttműködés és a műveleti alkalmazás kérdéseivel foglalkozik.

FÓKUSZBAN

Porkoláb Imre ezredes:

Szervezeti adaptáció a Magyar Honvédségben: küldetésalapú vezetés 2.0 a digitális

transzformáció korában

HADERŐSZERVEZÉS, -FEJLESZTÉS

Szenes Zoltán ny. vezérezredes – Apáti Zoltán dandártábornok – Drót László ezredes:

Jubileumi évfordulók: ENSZ-békefenntartás és a Magyar Honvédség

Répási Krisztián:

Az Európai Unió terrorfenyegetettségének alakulása 2011 és 2017 között az Europol jelentéseinek tükrében

Tábi Levente alezredes:

Támadás improvizált robbanóeszközzel a levegőből

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉG

Veszprémy László Bernát:

Atombomba, apartheid, reálpolitika. Izrael és a Dél-Afrikai köztársaság katonai és politikai együttműködése, 1968–1994 (1.)

VEZETÉS, FELKÉSZÍTÉS

Kassai László ny. ezredes:

A hivatásos honvédtiszt és a tisztikar intézményes helye és szerepe a Magyar Honvédség szervezeti és működési rendjében

LOGISZTIKA

Nagy László János alezredes:

A katonai helikopterek mint harcászati-műszaki rendszerek beszerzése során alkalmazható kiválasztási szempontok

HADTÖRTÉNELEM

Földesi Ferenc ny. ezredes:

Fejezetek a területi katonai igazgatási rendszer történetéből

B.Stenge Csaba:

A „vízkereszti csata” – csehszlovák–magyar határincidens Munkácsnál 1939.január 6-án (1.)

FÓRUM

Tóth István alezredes:

Honvédség és társadalom – a forrás, amelyből merítünk

Kolozsvári Sándor ny. mk. ezredes:

Kiváló szakmai teljesítmény és katonai helytállás

SZEMLE

Gál Csaba ny. mk. ezredes:

Nemzetközi katonai és haditechnikai szemle

Balla Tibor alezredes:

Honvédtüzérek a nagy háború orosz és olasz hadszínterén

ABSTRACT

Szerzőink figyelmébe

Aktuális videók
2019. augusztus 20. 11:44
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat