honvedelem.hu
MH Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ
Rendeltetés
 • Az MH CKELMK képességeinek fenntartása és folyamatos fejlesztése, valamint a Magyar Honvédség  alaprendeltetésével összhangban CIMIC-, illetve PSYOPS-műveletek végrehajtása hazai területen vagy külföldön.
 • A kijelölt műveleti erő támogatásával vagy önállóan felkészül, részt vesz a haza fegyveres védelmében, a minősített időszakok kezelésében, a NATO szövetségi kötelékében, illetve más, két- vagy többoldalú nemzetközi szerződések alapján végrehajtandó műveletekben.
 • A CIMIC megvalósításával lehetővé teszi a parancsnok számára a műveleti területen lévő polgári lakossággal és helyi hatóságokkal, kormányzati és nem kormányzati szervekkel, nemzeti és nemzetközi szervezetekkel történő együttműködés kiépítését és fenntartását, illetve lélektani műveletek alkalmazásával hatást gyakorol a politikai és katonai célkitűzések elérését befolyásoló célcsoport(ok) szellemi beállítottságára, magatartására és viselkedésére.
Történet

Hazánk 2000. évi NATO haderő-fejlesztési célkitűzésként vállalta, hogy megteremti a civil-katonai együttműködési képességet, amellyel minden haderőnek rendelkeznie kell. Ennek megfelelően 2003. július 1-jével megalakították az MH Civil-Katonai Együttműködési Központot (az MH CKELMK jogelőd szervezetét), amely 2003. október 1-jén állt hadrendbe.

2004 év elejétől a szakmai munka kialakítása mellett a szervezet bővítésére került a hangsúly, az 1. CIMIC-csoport mellett a 2. CIMIC-csoport is megalakult. Erre a szakmai bázisra támaszkodva lehetővé vált a lélektani műveleti képesség (PSYOPS) mint új elem bevezetése a Magyar Honvédség tevékenységi körébe.

2004. augusztus 4-től a szervezet elnevezése MH Civil-Katonai és Lélektani Műveleti Központ (Civil-Military Cooperation and Psychological Operations Centre) megnevezésre módosult.

Szervezeti felépítés

Parancsnokság

Támogató szervek:

 • személyügyi részleg
 • támogatócsoport
 • ügyviteli részleg
 • hadműveleti és kiképzési részleg.

Célcsoport-értékelő és -elemző részleg

Termékfejlesztési és előállítási csoport:

 • mobil nyomda
 • audiovizuális részleg

Médiaértékelő és -elemző csoport

További szakmai csoportok:

 • CIMIC műveleti tervező-, és a PSYOPS műveleti tervezőcsoport,
 • 1. és 2. CIMIC-csoportok,
 • CIMIC értékelő és kapcsolattartó csoport,
 • 1. és 2. zászlóalj-támogató PSYOPS-csoportok.
Vezető állomány

-, központparancsnok
Guba István alezredes, központparancsnok-helyettes
Dr. Hangya Gábor alezredes, központparancsnok-helyettes
Bodnár András alezredes, törzsfőnök
Zadravecz Sándor törzszászlós, vezénylő zászlós

Elérhetőségek

MH Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ

Cím: 2000 Szentendre, Dózsa György út 12-14.
Városi telefon: 06-26/501-186
Városi fax: 06-26/501-037
HM telefon: 02/52-1411
HM fax: 02/52-1412
E-mail: mh.ckmk@hm.gov.hu

Csapatünnep

Július 1.

Tájékoztatásért felelős személy

Szabóné Varga Erika főhadnagy

HM: 02-52-1419
Mobil: 30/5012665
E-mail: varga.erika@mil.hu

magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat