honvedelem.hu
A Magyar Honvédség Parancsnoksága
Rendeltetés

A Magyar Honvédség Parancsnoksága (MHP) az ország katonai védelemre való felkészítésének stratégiai szintű tervező-szervező és a Magyar Honvédség (MH) katonai tevékenységének felső és műveleti szintű feladatait irányító vezető szerve.

Alapvető rendeltetése szerint biztosítja Magyarország függetlenségének, területi épségének és határainak védelmét, továbbá nemzetközi szerződésből eredő közös védelmi és békefenntartó feladatokat lát el, valamint a nemzetközi jog szabályaival összhangban humanitárius tevékenységet végez.

Fő feladatai Magyarország szuverenitásához, határainak – ezen belül területe, légtere és kibertere – védelméhez, valamint a szövetségi rendszerekben vállalt kötelezettségek ellátásához szükséges katonai képességek kialakítása és fenntartása, továbbá az ezekhez szükséges feltételrendszer biztosítása.

Az MHP, mint új katonai szervezet a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar külön válásával, valamint ezzel egyidőben a Honvéd Vezérkar és az Összhaderőnemi Parancsnokság összeolvadásával, azok jogutód szervezeteként 2019. január 1-jei hatállyal alakult meg.

Az MHP székhelye Székesfehérvár, jelenleg azonban két helyőrségben, Székesfehérváron és Budapesten települ.

 

Vezetői állomány:

 • A Magyar Honvédség parancsnoka: Korom Ferenc altábornagy
 • A Magyar Honvédség parancsnokának helyettese: dr. Böröndi Gábor altábornagy
 • Az MHP törzsfőnöke: Mihócza Zoltán altábornagy
  • A törzsfőnök műveleti helyettese: Sándor Zsolt dandártábornok
  • A törzsfőnök támogató helyettese: Sáfár Albert dandártábornok
 • A Magyar Honvédség vezénylő zászlósa: Kriston István főtörzszászlós
Szervezeti felépítés

1. Haderőnemi szemlélőségek

2. Csoportfőnökségek

3. A Magyar Honvédség parancsnoka közvetlen alárendeltségébe tartozó önálló szervezeti egységek.

 

1. Haderőnemi Szemlélőségek:

1.1. Haderőnemi Szemlélőség (szárazföld):

- Az MHP-nak az MH szárazföldi haderőnem fejlesztését, valamint fenntartását irányító és felügyeletét ellátó önálló szervezeti egysége.

- Haderőnemi szemlélő (szárazföld): Takács Attila Géza dandártábornok

- A haderőnemi szemlélő (szárazföld) által irányított katonai szervezetek:

 • MH 1. Honvéd Tűzszerész- és Hadihajós Ezred (Budapest)
 • MH 5. Bocskai István Lövészdandár (Debrecen)
 • MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred (Debrecen)
 • MH 25. Klapka György Lövészdandár (Tata)
 • MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred (Szentes)
 • MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj (Székesfehérvár)
 • MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ (Budapest)
 • MH Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ (Budapest)

1.2. Haderőnemi Szemlélőség (légierő):

- Az MHP-nak az MH légierő haderőnem fejlesztését, valamint fenntartását irányító és felügyeletét ellátó önálló szervezeti egysége.

- Haderőnemi szemlélő (légierő): Kilián Nándor dandártábornok

- A haderőnemi szemlélő (légierő) által irányított katonai szervezetek:

 • MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred (Győr)
 • MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis (Kecskemét)
 • MH 86. Szolnok Helikopter Bázis (Szolnok)
 • MH 54. Veszprém Radarezred (Veszprém)
 • MH Légi Vezetési és Irányítási Központ (Veszprém)
 • MH Pápa Bázisrepülőtér (Pápa)

1.3. Haderőnemi Szemlélőség (logisztika):

- Az MHP-nak az MH logisztikai és támogató erői fejlesztését, valamint fenntartását irányító és felügyeletét ellátó önálló szervezeti egysége.ű

- Haderőnemi szemlélő (logisztika): Schmidt Zoltán dandártábornok

- A haderőnemi szemlélő (logisztika) által irányított katonai szervezetek:

 • MH Logisztikai Központ (Budapest)
 • MH Anyagellátó Raktárbázis (Budapest)
 • MH Katonai Közlekedési Központ (Budapest)
 • MH Légijármű Javítóüzem (Kecskemét)
 • MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred (Kaposvár)

- A haderőnemi szemlélő (logisztika) az MH Egészségügyi Központ (Budapest) vonatkozásában fennálló elöljárói jogkörét a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára kormányrendeletben nevesített irányítói, illetve az MH egészségügyi főnöke kormányrendeletben meghatározott szakmai elöljárói jogkörének sérelme nélkül gyakorolja.

1.4. Haderőnemi Szemlélőség (különleges műveleti):

- Az MHP-nak az MH különleges műveleti erői fejlesztését, valamint fenntartását irányító és felügyeletét ellátó önálló szervezeti egysége.

- Haderőnemi szemlélő (különleges műveleti): Sándor Tamás dandártábornok

- A haderőnemi szemlélő (különleges műveleti) által irányított katonai szervezet:

 • MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár (Szolnok);

- A haderőnemi szemlélő (különleges műveleti) irányítja, felügyeli és koordinálja az MHP Hadműveleti Csoportfőnökség Különleges Műveleti Főnökség, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis és az MH Civil Katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ, továbbá az MH Katonai Rendészeti Központ különleges műveleti feladatokra kijelölt állományának tevékenységét.

1.5. Haderőnemi Szemlélőség (kibervédelmi):

- Az MHP-nak az MH kibervédelmének és kiberműveleti képességeinek stratégiai szintű képességkialakító, az MH kibervédelmi szakterülete fejlesztését irányító és felügyeletét ellátó önálló szervezeti egysége.

- Haderőnemi szemlélő (kibervédelmi): prof. dr. Kovács László dandártábornok

- A haderőnemi szemlélő (kibervédelmi) irányítja az MHP, valamint az MH Hadrendjébe tartozó katonai szervezetek kibervédelmi tevékenységét. Meghatározza a szakterülete vezetéséhez szükséges szervezeti kialakítás alappilléreit, struktúráját. Az MHP Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökséggel együttműködve koordinálja a kibervédelmi képességfejlesztést, valamint harmonizálja ezen képességek kialakítását.

 

Az MHP haderőnemi szemlélők irányítási feladataikat szolgálati- és szakterületükön, szakmai-és szolgálati elöljárói jogkört gyakorolva látják el. 

Az MHP haderőnemi szemlélőségek nem önálló szervezeti egységei a haderőnemi irodák. Fő feladatuk az MHP haderőnemi szemlélők szakmai elöljárói döntéstámogatása, valamint közreműködés az MHP csoportfőnökségei szakmai tevékenységének összehangolásában.

 

2. Csoportfőnökségek:

2.1. Személyzeti Csoportfőnökség

- A honvédelmi szervezetek központi személyügyi-, valamint humánszolgálati-, katonai igazgatási-, toborzó- és a szociális gondoskodás körébe tartozó feladatait ellátó szervezeti egység.

- Központi személyügyi szerv a honvédelmi szervezeteknél szolgálatot teljesítő honvédek és honvédelmi alkalmazottak, munkavállalók és közalkalmazottak vonatkozásában.

- Csoportfőnök: Zsiga Tamás dandártábornok

- A Személyzeti Csoportfőnökség nem önálló szervezeti egységei:

 • Központi Humánerőforrás-támogató Főnökség
 • Karriertervezési és Humánerőforrás-gazdálkodási Főnökség
 • Humánszolgálati Főnökség
 • Katonai Igazgatási és Toborzó Főnökség
 • Művelettámogató Személyügyi Főnökség
 • Személyügyi Főnökség
 • Menedzsment és Fejlesztési Főnökség

- A Személyzeti Csoportfőnökség csoportfőnöke:

 • ellátja a központi személyügyi szerv vezetője jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat,
 • valamint szakmai elöljáróként irányítja
  • a személyügyi igazgatási,
  • a humánszolgálati,
  • és a katonai igazgatási szakmai feladatok MH szintű végrehajtását.

2.2. Hadműveleti Csoportfőnökség

- Az MHP felső szintű műveletirányító- és műveletvezető szervezeti egysége.

- Csoportfőnök: Garas László dandártábornok

- A Hadműveleti Csoportfőnökség nem önálló szervezeti egységei:

 • Művelettervező Főnökség
  • Stratégiai Tervező Blokk
  • Művelettervező Blokk
 • Műveleti Biztosító Főnökség
  • Biztosító Blokk
  • Erők Védelme Blokk
 • Nemzetközi Műveletek Főnökség
  • Nemzetközi Tervező Blokk
  • Általános Vezetési Blokk
  • Műveleti Blokk
 • Műveletvezető Főnökség
  • Összhaderőnemi Műveletvezető Blokk
  • Szárazföldi Műveleti Blokk
  • Légierő Műveleti Blokk
  • Céltervező és Kezelő Blokk
  • Általános Tervező Blokk
 • Fegyverzet-ellenőrzési Főnökség
 • Nem-kinetikus Főnökség
 • Különleges Műveleti Főnökség
  • Műveleti Blokk
  • Támogató Blokk

- A Hadműveleti Csoportfőnökség csoportfőnöke szakmai elöljáróként irányítja:

 • az MH katonai szervezetei alkalmazására vonatkozó hadműveleti követelmények meghatározásával,
 • az őrzésbiztonsággal és az őrzésvédelmi technikai fejlesztéssel,
 • a katonai rendészettel,
 • nem-kinetikus szakterülettel, valamint
 • a honvédelmi katasztrófa-védelmi rendszerrel és az MH készenléte fokozása és fenntartása rendszerével kapcsolatos szakmai feladatok MH szintű végrehajtását.

2.3. Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség

- Az MHP stratégiai és hadműveleti szintű logisztikai és gazdálkodási, logisztikai tervezési, szervezési és irányítási szerve.

- Csoportfőnök: Kaposvári László dandártábornok

- A Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség nem önálló szervezeti egységei:

 • Logisztikai Támogató Főnökség
 • Logisztikai Műveleti és Közlekedési Főnökség
 • Technikai Rendszerek Főnökség
 • Légijármű Fenntartó Főnökség
 • Ellátási Főnökség
 • Logisztikai Erőforrás és Költségvetési Főnökség
 • Egészségügyi Műveleti Főnökség
 • Élettartam-menedzsment Főnökség
 • Infrastrukturális Főnökség

- A Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség csoportfőnöke a haderőnemi szemlélővel (logisztika) egyetértésben felelős a logisztikai szakterületet szabályozó belső rendelkezések előkészítéséért, kidolgozásáért, illetve kiadásáért, valamint hatályosulásának nyomon követéséért.

2.4. Haderőtervezési Csoportfőnökség

- Az MHP haderőtervezésért, az MH képességei és hadfelszerelése fejlesztéséért, szervezésért és transzformációjáért felelős felső szintű katonai tervező és szervező szerve.

- Csoportfőnök: dr. Sticz László dandártábornok

- A Haderőtervezési Csoportfőnökség nem önálló szervezeti egységei:

 • Haderőtervezési Főnökség
 • Haderőszervezési Főnökség
 • Fegyvernemi Képességtervező Főnökség
 • Transzformációs Főnökség
 • Haderőfejlesztési Programok Főnökség
 • Szárazföldi Hadfelszerelési Rendszerek Fejlesztési Főnökség
 • Légierő Hadfelszerelési Rendszerek Fejlesztési Főnökség
 • Vezetési és Irányítási Rendszerek Fejlesztési Főnökség

- A Haderőtervezési Csoportfőnökség csoportfőnöke szakmai elöljáróként irányítja

 • a haderőtervezési
 • és a haderőszervezési feladatok

MH szintű végrehajtását.

- A Haderőtervezési Csoportfőnökség csoportfőnöke, mint a védelmi tervezési eljárásrend szerint szakterületi felelős szervezet vezetője szakmai elöljáróként irányítja az MH képességfejlesztésével kapcsolatos feladatok végrehajtását.

- A Haderőtervezési Csoportfőnökség csoportfőnöke, mint az MH transzformációs főnöke szakmai elöljáróként irányítja az MH transzformációval kapcsolatos szakmai feladatai (doktrína- és szabályzatfejlesztés és szabványosítás, koncepciófejlesztés, terminológiai harmonizáció, tapasztalatfeldolgozás és honvédségi tudományos munka) megvalósításával összefüggő feladatok végrehajtását.

2.5. Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség

- A honvédelmi szervezetek infokommunikációs és információvédelmi tevékenységének felső szintű tervező, szervező, felügyeleti, illetve a Magyar Honvédség Zártkörű Hírközlő Hálózat hálózatgazdai feladatait átruházott jogkörben ellátó szerve.

- Csoportfőnök: Gerőfi Szilárd dandártábornok

- Az Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség nem önálló szervezeti egységei:

 • Biztonsági Referatúra
 • Tervezési és Fejlesztési Főnökség
 • Stacioner Rendszerek Főnökség
 • Telepíthető Rendszerek Főnökség
 • Információvédelmi Főnökség

- Az Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség csoportfőnöke szakmai elöljáróként irányítja

 • a vezetés-irányítási rendszerekkel
 • és az információvédelemmel kapcsolatos szakfeladatok

MH szintű végrehajtását.

2.6. Kiképzési Csoportfőnökség

- Az MH kiképzése irányításáért felelős felső szintű katonai tervező szerv.

- Csoportfőnök: Horváth Gábor dandártábornok

- A Kiképzési Csoportfőnökség nem önálló szervezeti egységei:

 • Általános Katonai Kiképzési és Képzési Főnökség
 • Szakkiképzési és Kiképzésellenőrzési Főnökség
 • Gyakorlattervező Főnökség

- A Kiképzési Csoportfőnökség csoportfőnöke szakmai elöljáróként ellátja:

 • a kiképzési rendszerek egységes irányításával kapcsolatos szakfeladatokat.

 

3. A Magyar Honvédség parancsnokának közvetlen irányítása alatt működő önálló szervezeti egységek:

3.1. Parancsnoki Iroda

 •  Az MHP azon szervezeti egysége, amely a Magyar Honvédség parancsnoka, parancsnokának helyettese, valamint az MHP törzsfőnöke tevékenységének tervezését, előkészítését, szervezését és közvetlen támogatását látja el.
 • Irányítja az MHP média- és belső kommunikációs tevékenységét.
 • Irodavezető: Myszoglád Róbert dandártábornok
 • A Parancsnoki Iroda nem önálló szervezeti egységei:
  • Társadalmi Nyilvánosság Osztály
  • Társadalmi Kapcsolatok és Rendezvényszervező Osztály
  • Nemzetközi Kapcsolatok Osztály

3.2. Tervezési és Vezetési Főnökség

 • Az MHP tervezett, szervezett, koordinált békeműködését, az ahhoz szükséges információáramlás tervezését, szervezését és a végrehajtás koordinálását biztosító szervezeti egysége.
 • Főnök: Kovács János ezredes

3.3. Jogi és Igazgatási Főnökség

 • A Magyar Honvédség parancsnoka jogi törzstámogatásáért, a parancsnoki joggyakorlat törvényességének biztosításáért, valamint az MHP jogszerű és az integritás követelményeinek megfelelő szervezeti működéséért és annak ellenőrzéséért felelős szervezeti egysége.
 • Főnök: dr. Ács Tibor ezredes

3.4. Repülésbiztonsági Főnökség

 • Az MHP jogszabályban, közjogi szervezetszabályzó eszközben meghatározott repülésbiztonsági tevékenységet végző szervezeti egysége.
 • Főnök: Turóczi Zoltán ezredes

3.5. Biztonságtechnikai Főnökség

 • Az MHP alaprendeltetés szerinti feladatai biztonságos végrehajtását támogató munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi feladatok tervezését, szervezését, végrehajtása irányítását és felügyeletét végző szervezeti egység.
 • Főnök: Beregi Csaba alezredes

3.6. Pénzügyi Gazdasági Főnökség

 • Az MHP pénzügyi, számviteli, gazdálkodó, gazdasági elemző és szakmai döntés előkészítő szerve, amely egyben a Honvédelmi Minisztérium pénzügyi-, számviteli-, és gazdálkodási rendszerének eleme.
 • Főnök: Király János ezredes

3.7. Belső Ellenőrzési Főnökség

 •  Az MHP jogszabályban, közjogi szervezetszabályzó eszközben meghatározott államháztartási belső ellenőrzési tevékenységét végző szerve.
 • Főnök: dr. Torma Géza Ágoston alezredes  
Elérhetőségek

Az MHP címei:

 • 8000 Székesfehérvár, Mészáros Lázár utca 2.
 • 1055 Budapest, Balaton utca 7-11.
 • 1135 Budapest, Lehel utca 35-37.
 • 1118 Budapest, Schweidel utca 2-4.

Az MHP vezetőinek elérhetősége:

Korom Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka

 • Telefon városi: 474-1209
 • Telefax városi: 474-1207
 • E-mail: mh.pk@mil.hu

 

Dr. Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese

 • Telefon városi: 474-1346
 • Telefax városi: 474-1141
 • E-mail: mh.pkh@mil.hu

 

Mihócza Zoltán altábornagy, Magyar Honvédség Parancsnoksága, törzsfőnök

 • Telefon városi: 474-1500
 • Telefax városi: 474-1600
 • E-mail: mh.tof@mil.hu

 

Sándor Zsolt dandártábornok, Magyar Honvédség Parancsnoksága, törzsfőnök műveleti helyettese

 • Telefon városi: 06-22/542-891
 • Telefax városi: 06-22/542-854
 • E-mail: mh.tof@mil.hu

 

Sáfár Albert dandártábornok, Magyar Honvédség Parancsnoksága, törzsfőnök támogató helyettese

 • Telefon városi: 06-22/542-803
 • Telefax városi: 06-22/546-902
 • E-mail: mh.tof@mil.hu

 

Kriston István főtörzszászlós, a Magyar Honvédség vezénylő zászlósa

 • Telefon: (1) 474-1261
 • Telefax: (1) 474-1423
Tájékoztatásért felelős személy

Skrinyár Eszter alezredes,
Magyar Honvédség Parancsnoksága, Parancsnoki Iroda, Társadalmi Nyilvánossági Osztály, osztályvezető

 • Telefon (1) 474 – 1111 / 1402, + 36-30/344-0490 / 21402
 • E-mail: mhp.tnyo@mil.hu
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat