honvedelem.hu
MH Altiszti Akadémia
www.ncoa.hu
Rendeltetés

Mint a Magyar Honvédség egyetlen képzésre és kiképzésre, át- és továbbképzésre szakosodott dandár jogállású katonai szervezete, alapfeladatként végzi a honvédaltiszt-jelöltek iskolarendszerű képzését, a szerződéses katonák egységes katonai alapkiképzését, valamint a katonai át- és továbbképzéseket.

Történet

A Honvédelmi Minisztérium, valamint az irányítása alá tartozó egyes szervezetek szervezeti és létszám-racionalizálásának feladatairól szó1ó 103/2011. (IX. 23.) HM-utasítás, valamint az 56/2011 HM KÁT- HVKF együttes intézkedés által meghatározottak alapján 2011. november 15-i hatállyal jött létre az MH Altiszti Akadémia (MH AA). Az MH AA a Honvéd Vezérkar főnökének közvetlen alárendeltségébe tartozó önálló állománytáblával rendelkező, dandár jogállású szervezet. A már említett 103/2011. (IX.23.) HM-utasítás rendelkezett a korábbi MH Központi Kiképző Bázis nevének megváltoztatásáról, továbbá arról, hogy az MH AA szervezetébe integrálódik az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola (MH KPTSZI).

Az integráció két lépcsőben valósult meg: először 2011. november 15-én az intézmény oktatási tevékenységet nem végző szervezeti elemei (az adminisztratív, kiszolgáló és biztosító elemek) olvadtak be az MH AA szervezetébe, melynek következtében az MH KPTSZI feladatrendszere racionalizálódott, rendszeresített létszáma csökkent. 2012. július 31-én az oktatási tevékenységet végző szervezeti elemek (gyakorlatilag az oktatókat és szakoktatókat magukba foglaló szakcsoportok) is integrálódtak. Ezzel 2012. augusztus 1-je óta az MH Altiszti Akadémia integrált struktúrában, több mint ötszáz fős állandó állománnyal látja el feladatát, a Magyar Honvédség állományának katonai alap-, át- és továbbképzését.

Szervezeti felépítés

Az átalakítás befejezésével az MH Altiszti Akadémia két meghatározó szervezeti eleme a Kinizsi Pál Altiszti Oktatási Osztály és a Mecséri János Kiképző Osztály lett.

A Kinizsi Pál Altiszti Oktatási Osztály feladatrendszere megegyezik a korábbi KPTSZI feladatrendszerével, azaz felelős az altisztek iskolai és tanfolyamrendszerű képzéséért, az altiszti és zászlósi állomány előmeneteli és szakmai át- és továbbképzéseiért, továbbá nyelvi felkészítésükért. Az Altiszti Oktatási Osztály kihelyezett részleget üzemeltet Szolnokon, ahol a légierő szakemberszükségletét kielégítő iskolai altisztképzés folyik.

A Mecséri János Kiképző Osztály feladatrendszere rendkívül széles körű. Szervezi, vezeti, irányítja, végrehajtja és ellenőrzi az MH altiszti állomány rajparancsnoki vezetői tanfolyamait, az MH állományába felvételt nyert szerződéses legénységi állományú katonák, honvédaltiszt- és tisztjelöltek alapkiképzését, valamint az MH állományában szolgáló, katonai végzettséggel nem rendelkező tiszthelyettesek és tisztek alapkiképzését. Nemzetközi tanfolyamokat, katonai testnevelési és katonai közelharc-módszertani foglalkozásokat, valamint terepvezetési gyakorlatokat vezet, szervez és irányít. Aktívan részt vesz emellett az önkéntes műveleti tartalékosok kiképzésében is.

A képzés és a kiképzés hatékony és gazdaságos kiszolgálásáról az integrált akadémiai szervezeti elemek gondoskodnak, így a logisztikai zászlóalj (szervezetében a kiképzési, művelődési és sportobjektumok kezelését megvalósító állománnyal), az egészségügyi központ és a katonazenekar.

Vezető állomány

Bozó Tibor dandártábornok, parancsnok
Nagy Sándor ezredes, törzsfőnök
Szilágyi György ezredes, parancsnokhelyettes
Holp György ezredes, parancsnokhelyettes
Soós Lajos törzszászlós, vezénylőzászlós

Elérhetőségek

Magyar Honvédség Altiszti Akadémia

Cím: 2000 Szentendre, Dózsa György út 12-14.
Telefon: 26/501-180

HM-tel.: 02-52-10-59
E-mail: info@ncoa.hu

Csapatünnep

November 15. (a 2011. évi megalakulás napja)

Tájékoztatásért felelős személy

Kapás Viktor István hadnagy

Mobil: +36307775230
E-mail: kapas.viktor@mil.hu
HM: 02-52-1018

Aktuális videók
2019. augusztus 23. 12:17
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat