honvedelem.hu
HVK Hadműveleti Csoportfőnökség
Rendeltetés
  • Az ország fegyveres védelme és légvédelmi készenléti erőkkel való oltalmazása terveinek, a Magyar Honvédség különleges jogrend szerinti feladatai tervezése és vezetése rendjének, a készenlét fenntartása és fokozása követelményeit meghatározó intézkedések előkészítése;
  • Javaslatok kidolgozása béke, megelőző védelmi helyzet és rendkívüli állapot idejére vonatkozóan a Magyar Honvédség alkalmazására, szervezetére, működéséhez a normákon alapuló, illetve a szükséges erőforrásokra, valamint az ország területének védelmi célú előkészítésére;
  • A csoportfőnökség hatáskörébe tartozó fegyvernemek és szakcsapatok stratégiai szintű képviselete, vezérkar- és tárcaszintű felső vezetői szakmai döntések előkészítése;
  • A nemzetközi szerződésekből eredő katonai kötelezettségek teljesítésének előkészítése, a szükséges tervek és intézkedések kidolgozása;
  • A szak- és szakirány-referensi, a kamarai, illetve szakmai felkészítésért felelősi jogkörök gyakorlásával kapcsolatos feladatok végzése.
Szervezeti felépítés
  • Csoportfőnök
  • Hadműveleti Osztály
  • Fegyvernemi Osztály

 

Vezető állomány
  • Lőrincz Gábor ezredes, megbízott csoportfőnök

 

Elérhetőségek

Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség

Postacím: 1055 Budapest, Balaton utca 7-11.
Telefon: +36-1-474-1123;
Fax: +36-1-474-11-39;
E-mail: hvk.hdmcsf@hm.gov.hu

Tájékoztatásért felelős személy

Tájékoztatásért felelős személy:

Kocsi Attila százados
HM-tel.: 21-541
 

magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat