honvedelem.hu
HVK Felderítő Csoportfőnökség
Rendeltetés
  • A Magyar Honvédség hadműveleti-harcászati felderítő, technikai felderítő és elektronikai hadviselés béke- és háborús feladatainak tervezése, szervezése és irányítása, a felderítési adatok, információk gyűjtése, elemzése és értékelése, a Honvéd Vezérkar és az MH Összhaderőnemi Parancsnokság tájékoztatása;
  • A Magyar Honvédség felderítő, technikai felderítő és elektronikai hadviselés stratégiai szintű képviselete, tárca- és vezérkarszintű felső vezetői szakmai döntések előkészítése;
  • A nemzetközi szerződésekből eredő katonai kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges felderítő támogató és elektronikai hadviselési tervek és intézkedések kidolgozása;
  • A felderítő, technikai felderítő és elektronikai hadviselés vonatkozásában a tiszti és altiszti képzésekkel kapcsolatos feladatok végzése.
Történet

Az 1995. évi CXXV. törvény alapján a Katonai Felderítő Hivatal nemzetbiztonsági szolgálattá alakult át és kivált a Honvéd Vezérkar alárendeltségéből. A hadműveleti és harcászati felderítés kikerült az addigi HVF Katonai Felderítő Hivatal kötelékből, és 1996. szeptember 1-jén a kivált szervezeti elem bázisán létrehozták a HVK Felderítő Csoportfőnökséget az új vezérkari szervezet keretén belül.

A csoportfőnökség 2001. május 1-jétől kibővült az elektronikai hadviselési osztállyal. A Honvéd Vezérkar átszervezése során a HVK Felderítő Csoportfőnökség 2005 márciusában megszűnt, így a hadműveleti-harcászati felderítés stratégiai szintű irányítását egy főosztályba integrált osztályszintű szervezetként végezte.

A honvédelmi feladatok megvalósítása azonban mindig is megkövetelte a felderítő, technikai felderítő és elektronikai hadviselési szakterületek stratégiai szintű képviseletét. Ennek a folyamatnak az eredményeként a Honvéd Vezérkaron belül 2011. november 15-én ismét megalakították a Felderítő Csoportfőnökséget.

Szervezeti felépítés
  • Csoportfőnök
  • Felderítőosztály
  • Technikai felderítőosztály


Vezető állomány
  • Szűcs András dandártábornok, csoportfőnök
Elérhetőségek

Honvéd Vezérkar Felderítő Csoportfőnökség

Cím: 1055 Budapest, Balaton utca 7-11.
Telefon: +36-1-474-1428;
Fax: +36-1-474-1686;
E-mail: hvk.fcsf@hm.gov.hu

magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat