honvedelem.hu
HVK Haderőtervezési Csoportfőnökség
Rendeltetés
 • A nemzeti és szövetségi követelményeknek megfelelően az MH katonai szervezetei képességeinek alakításával (fejlesztésével) kapcsolatos elgondolás megalkotása, ez alapján a képességfejlesztési tervek kidolgozásának koordinálása.
 • A fejlesztési programok megvalósítása helyzetével kapcsolatos adatok, szakmai információk feldolgozása, értékelése valamint helyzetértékelések, javaslatok, előterjesztések készítése a fejlesztési programokkal kapcsolatos döntés-előkészítés érdekében.
 • A szövetségi transzformációs koncepciók hazai megvalósíthatóságával kapcsolatos szakmai feladatok ellátása, a transzformációs tevékenység rendszerének kialakításával kapcsolatos elgondolások, koncepciók kidolgozása.
 • Szakterületei vonatkozásában kapcsolattartás a NATO, valamint az EU, továbbá más nemzetközi szervezetek, illetve nemzetek illetékes szervezeteivel.
 • A haderő-szervezési feladatok tervezése, a végrehajtáshoz szükséges dokumentumok, szabályozók és az MH katonai szervezetei állománytábláinak, illetve helyesbítő íveinek kidolgozása, az MH katonai szervezetei létszámgazdálkodásával kapcsolatos feladatok végzése.
 • Az MH alkalmazásával kapcsolatos feladatok tervezésében, szervezésében való részvétel.
 • Közreműködés az Ország Fegyveres Védelmi Tervrendszerének kidolgozásában és felülvizsgálatában.
 • Közreműködés az ország területének légvédelmi készenléti erőkkel való oltalmazására vonatkozó rendszabályok és tervek elkészítésében.
 • A felelősségi körébe tartozó, képzéssel, előmenetellel kapcsolatos szakmai felelősi feladatok (kamarai jogkör) ellátása.
Történet
 • 1995: HVK Hadműveleti Főcsoportfőnökség Védelmi Tervezési Csoportfőnökség
 • 1997: HVK Védelmi Tervezési Főcsoportfőnökség (J5)
 • 2000: HVK Haderőtervezési Csoportfőnökség
 • 2003: HM HVK Haderőtervezési Csoportfőnökség
 • 2005: HM HVK Katonai Tervező Főcsoportfőnökség
 • 2006: HM Haderőtervezési Főosztály
 • 2010: HVK Haderőtervezési Csoportfőnökség
Szervezeti felépítés
 • Csoportfőnök
 • Csoportfőnök-helyettes
 • Haderőtervezési Osztály
 • Haderőszervezési Osztály
 • Haderőnemi Képességfejlesztési Osztály
Vezető állomány
Csombók János ezredes, csoportfőnök
Telefon: +36-1-236-53-69
HM-telefon: 2-25-721
Fax: +36-1-236-53-78
HM-fax: 2-25-014

Dr. Sticz László ezredes, csoportfőnök-helyettes
Telefon: +36-1-236-54-49
HM-telefon: 2-26-298
Fax: +36-1-236-52-58
HM-fax: 2-25-014
Elérhetőségek
Honvéd Vezérkar Haderőtervezési Csoportfőnökség

Cím: 1135 Budapest, Lehel út 35-37.
Postacím: Budapest, 1885 Pf. 25.
Telefon: +36-1-236-53-69
Fax: +36-1-236-53-78;
E-mail: hvk.htcsf@hm.gov.hu
Csapatünnep
Szeptember 1. - a haderőtervezők napja
Tájékoztatásért felelős személy
Vezetői állomány


magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat