honvedelem.hu
HVK Személyzeti Csoportfőnökség
Rendeltetés
 • A Magyar Honvédség szervezetei számára a hadrafoghatósági és alkalmazási követelmények fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges létszámú, a jogszabályokban és állománytáblákban, illetve munkaköri jegyzékekben rögzített követelmények szerinti állomány biztosítása.
 • Az MH katonai szervezetek katonai igazgatás szakfeladatainak szakmai irányítása.
 • A teljes személyi állományra kiterjedő személyügyi feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása. A központi személyügyi nyilvántartás, valamint a személyügyi adatszolgáltatás végrehajtásának megszervezése, irányítása. A NATO-beosztások feltöltésével kapcsolatos teljes körű személyügyi igazgatási feladatok végzése.
 •  A miniszter közvetlen irányítása, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek szolgálati és nem szolgálati jogviszonyban lévő állománya személy- és munkaügyeinek intézése.
 •  A Magyar Honvédség személyi állománya, valamint a honvédelem érdekében dolgozó polgári személyek és szervezetek elismerésével összefüggő döntések előkészítése.
Vezető állomány
 • Zsiga Tamás dandártábornok, csoportfőnök
 • Takács Tamás ezredes, csoportfőnök-helyettes
 • Deme Balázs alezredes, Központi Humánerőforrás-támogató Osztály, osztályvezető
 • Kozmér István ezredes, Karriertervezési és Humánerőforrás Gazdálkodási Osztály, osztályvezető
 • Szabó József ezredes, Humánszolgálati Osztály, osztályvezető
 • Vanyur Tibor ezredes, Katonai Igazgatási és Toborzó Osztály, osztályvezető
Elérhetőségek
Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfőnökség

Cím: 1055 Budapest, Balaton u. 7-11
Telefon: +36-1-474-1363
Telefax: +36-1-474-1367
E-mail: hvk.szcsf@hm.gov.hu
Tájékoztatásért felelős személy
Horváth Béla őrnagy

E-mail: horvath.bela@hm.gov.hu
HM tel.: 02-2-212-41
HM telefax: 02-2-211-18
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat