honvedelem.hu
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
http://knbsz.gov.hu/hu/index.html
Rendeltetés
  • A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, mint Magyarország katonai nemzetbiztonsági szolgálata a kormány irányítása alatt álló, a gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
  • A kormány a KNBSZ-t a honvédelemért felelős miniszter útján irányítja.
  • A KNBSZ a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben meghatározott – hírszerző, elhárító, védelmi és ellenőrzési – feladatok elvégzésével, a nyílt és a titkos információgyűjtés eszközrendszerével működési területén elősegíti Magyarország nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesítését, ezáltal közreműködik az ország függetlenségének és törvényes rendjének védelmében.
Történet

A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal és a Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatal összevonásával 2012. január 1-jén alakult meg a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat.

Szervezeti felépítés

A KNBSZ a vezetésből, a műveleti szervezeti egységekből, valamint a művelettámogató szervezeti egységekből áll.

Vezető állomány
  • Dr. Béres János altábornagy, főigazgató
  • Nagy József vezérőrnagy, főigazgató-helyettes (műveleti)
  • Koronczai Géza vezérőrnagy, főigazgató-helyettes (műveleti)
  • Dezső Sándor vezérőrnagy, főigazgató-helyettes (művelet-támogató)
Elérhetőségek

Cím: 1111 Budapest, Bartók Béla út 24-26.
Postai cím: 1502 Budapest, Pf. 117.
Telefonszám: (1) 386-93-44
Email cím: knbsz@knbsz.gov.hu

magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat