honvedelem.hu
MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred
Rendeltetés

A Magyarország szuverenitása, területi és légtérintegritása védelméhez, valamint a szövetségi rendszerekben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges – az ezredre háruló - katonai képességek kialakítása és fenntartása, továbbá az ezekhez szükséges feltételrendszer biztosítása. Az MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred hadműveleti-harcászati alkalmazhatóságának és képességeinek összehangolt és folyamatos fejlesztése béke- és a békétől eltérő időszakban. A szövetségi és nemzetközi szerződésekből eredő egyéb katonai kötelezettségek teljesítéséhez való hozzájárulás, a kollektív védelmi, békefenntartói és humanitárius feladatokban való részvétel az MH ÖHP követelményei szerint. A külföldi feladat-végrehajtásra tervezett ideiglenes katonai szervezetek felderítőfeladatainak tervezésében és végrehajtásában való részvétel.

Történet

Az ezred jogelődje Esztergomtáborban 1949 áprilisában alakult meg, a 2. önálló lövészzászlóalj átszervezésével felállított 1. Páncélos Felderítő Zászlóalj néven. 1949 őszén Piliscsabára, majd ugyanebben az évben Pétervásárára költözött. 1950-51-ben a miskolci Bocskai István laktanya, 1951-55-ben már 83. Felderítő Zászlóalj néven az esztergomi laktanya (ezen belül a kanonoki épület, az esztergomtábori öreg laktanya, majd a Damjanich János laktanya), 1956-60 között a gyöngyösi Táncsics Mihály laktanya, majd 1961. szeptembertől a hatvan-nagygombosi laktanya adott otthont az alakulatnak. A 83. felderítő-zászlóalj 1950-ben és 1952-ben tiszti és tiszthelyettesi állományának részleges átadásával vett részt a 12., valamint a 2. felderítő-zászlóaljak felállításában.

Az 1960-as években a sorállomány kiképzésének folytatása mellett megkezdődött a kétéves tartalékos felderítőtiszt-képzés, majd annak 1971-es megszűnése után létrehozták a felderítő rajparancsnoki képzést, amely az MN szintjén biztosította a hivatásos felderítő tiszthelyettesek képzését. Ezenkívül Egerben folyt a felderítőkatonák át- és továbbképzése is. A nagy változást 1962 ősze jelentette, amikor a felderítőszázadot felderítő-zászlóaljjá szervezték át 1962. november 1-től. A többi hadosztály felderítő-zászlóaljai is ekkor álltak fel, s ezután kapta a Magyar Néphadsereg 24. Felderítő Zászlóalj elnevezést. Szintén abban az évben helyőrségváltást hajtott végre. A békeállomáshelye az egri Dobó István laktanya lett. 1991 augusztusában a tartalékos tiszti hallgatók felavatásával, a másodéves tiszthelyettes hallgatók kibocsátásával megszűnt az MH-érdekű felderítőképzés. Ezzel párhuzamosan ünnepélyes keretek között új csapatzászlót kapott az alakulat. A csapatzászló átvételét követően a zászlóalj megnevezése MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóaljra változott.

Eger városa a felderítőknek 44 évig adott otthont. 2007-ben az MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóaljat felszámolták, jogutódja az MH 5. Bocskai István Lövészdandár állománytáblájában létrehozott MH 5/24. Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóalj lett Debrecenben. 2018. január 1-jével a Magyar Honvédség Katonai Egységes Felderítő Rendszer kialakításának részeként a felderítő-zászlóalj kivált a lövészdandár állományából és önálló szervezeti elem lett MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred néven.

Szervezeti felépítés

Vezető szervek

Parancsnokság:

 • ezredparancsnok
 • ezredparancsnok-helyettes
 • kommunikációs tiszt
 • belső ellenőr tiszt
 • vezénylőzászlós
 • protokollzászlós
 • segítő zászlós

Törzs:

 • törzsfőnök
 • törzsfőnökhelyettes
 • Felderítő Főnökség
 • Elemző-értékelő Főnökség
 • Hadműveleti Főnökség (Ügyeleti Szolgálat)
 • Híradó és Informatikai Főnökség
 • Kiképzési Főnökség

 • Személyügyi Főnökség
 • Logisztikai Főnökség
 • Jogi és Igazgatási Főnökség
 • Biztonságtechnikai Főnökség
 • Repülésbiztonsági Főnökség
 • Ügyviteli Részleg

 

Biztosító alegységek

 •   Híradó és Törzstámogató Század

 

Végrehajtó alegységek

 • Csapatfelderítő Század
 • Mélységi Felderítő Század
 • Harcászati Hírszerző Század (HUMINT)
 • Pilótanélküli Felderítő Repülő Század
 • Elektronikai Hadviselés Század

 

Logisztikai alegység

 • Logisztikai Század

 

Egészségügyi Központ

Vezető állomány
 • Parancsnok: Hajnal István ezredes
 • Parancsnokhelyettes: Hadi Attila alezredes
 • Törzsfőnök-helyettes: Kreácsik Ákos őrnagy
Elérhetőségek

MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred

Cím: 4027 Debrecen, Füredi út 59-63.
Postacím: 4002 Debrecen, Pf.: 227
Telefonszám (HM): 02-43-66-10
Telefonszám (városi): +36-52-505-256

Csapatünnep

Április hónap eleje. Az ezred jogelődje 1. Páncélos Felderítő Zászlóalj néven 1949 áprilisában alakult meg Esztergomtáborban.

Tájékoztatásért felelős személy

Pallás Lilla hadnagy

Mobil: +36304446632

magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat