honvedelem.hu
MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred
Rendeltetés
  • Az ország fegyveres védelmében részt vevő összfegyvernemi, valamint szövetséges védelmi erők harctevékenységének műszaki támogatása.
  • A Magyar Honvédség csapatai (harc)tevékenységének műszaki támogatása a haza védelme, a szövetségben vállalt kötelezettségek teljesítése és a békeműveletek sikere érdekében, az alárendelt alegységek felkészítésével, készenlétben tartásával, az anyagi-technikai eszközök készletképzésével, hadrafoghatóságának biztosításával.
Történet

Az alakulat jogelődjének az 1945-ben Debrecenben megalakult 1. Vasút- és Hídépítő Zászlóalj, majd a 4. Vasút- és Hídépítő Zászlóalj tekinthető. Az alakulat a következő évtizedekben számos jelentős átszervezésen, átalakításon esett át, a mindenkori követelményeknek, nemzetközi kihívásoknak megfelelően. Változtak feladatai, módosult szervezeti felépítése, korszerűsödtek technikai eszközei.

2007. március 1-je gyökeres változást hozott, amely a dandár felszámolását, és egy új, zászlóaljszintű szervezet létrehozását jelentette. Az új alakulat az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj néven kezdte meg feladatai ellátását.

Az alakulat 2010. június 15-én névváltozáson esett át: tevékenységét MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred néven folytatja tovább.

Bár a szentesi katonai szervezet az évtizedek folyamán több változáson is keresztülment mai formája eléréséig, alaprendeltetésében, fő feladataiban megőrizte műszaki jellegét.

Szervezeti felépítés

I. Vezető szervek:

  • Parancsnokság
  • Törzs

II. Biztosító alegységek:

  • Vezetéstámogató szakasz
  • Kiképző század

III. Végrehajtó alegységek:

  • Hídépítő zászlóalj
  • Alacsonyvízi hídépítő század
  • Víztisztító század
  • Műszaki építő század

IV. Egészségügyi központ

V. Helyőrségtámogató alegységek

Vezető állomány

Antal László ezredes, ezredparancsnok
Seres József alezredes, ezredparancsnok-helyettes
Bartók Gábor alezredes, törzsfőnök
Kollár László főtörzszászlós, vezénylőzászlós

Elérhetőségek

Cím: 6600 Szentes, Csongrádi út 108.
Postacím: 6600 Szentes, Pf.: 62.
Telefon: (+36)-63/510-710
Fax: (+36)-63/510-710
HM-tel.: 02-42/41-28
HM-fax: 02-42/41-00
E-mail: muszaki.ezred@regiment.hu (toborzás, kommunikáció) / szerv.mh.37mue@mil.hu

Csapatünnep

július 14. − A tiszabecsi csata emlékére.

Tájékoztatásért felelős személy

Csordásné Nehéz Zsuzsanna százados

Tel: (+36)-63/510-711/4128-as mellék
HM-tel: 02-42-4128
E-mail: muszaki.ezred@regiment.hu

Aktuális videók
2019. június 18. 20:53
Tobruq Legacy 2019
2019. június 18. 15:56
Borsody árvái
2019. június 18. 11:44
Mintegy 700 külföldi és magyar katona bizonyított a Black Swan gyakorlaton
2019. június 15. 13:30
Tanévzáró a Kratochvilban
2019. június 14. 21:44
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat