honvedelem.hu
MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred
Rendeltetés
 • Az ország fegyveres védelmében részt vevő összfegyvernemi, valamint szövetséges védelmi erők harctevékenységének műszaki támogatása.
 • A Magyar Honvédség csapatai (harc)tevékenységének műszaki támogatása a haza védelme, a szövetségben vállalt kötelezettségek teljesítése és a békeműveletek sikere érdekében, az alárendelt alegységek felkészítésével, készenlétben tartásával, az anyagi-technikai eszközök készletképzésével, hadrafoghatóságának biztosításával.
Történet

Az alakulat jogelődjének az 1945-ben Debrecenben megalakult 1. Vasút- és Hídépítő Zászlóalj, majd a 4. Vasút- és Hídépítő Zászlóalj tekinthető. Az alakulat a következő évtizedekben számos jelentős átszervezésen, átalakításon esett át, a mindenkori követelményeknek, nemzetközi kihívásoknak megfelelően. Változtak feladatai, módosult szervezeti felépítése, korszerűsödtek technikai eszközei.

2007. március 1-je gyökeres változást hozott, amely a dandár felszámolását, és egy új, zászlóaljszintű szervezet létrehozását jelentette. Az új alakulat az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj néven kezdte meg feladatai ellátását.

Az alakulat 2010. június 15-én névváltozáson esett át: tevékenységét MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred néven folytatja tovább.

Bár a szentesi katonai szervezet az évtizedek folyamán több változáson is keresztülment mai formája eléréséig, alaprendeltetésében, fő feladataiban megőrizte műszaki jellegét.

Szervezeti felépítés

I. Vezető szervek:

 • Parancsnokság
 • Törzs

II. Biztosító alegységek:

 • Vezetéstámogató szakasz

III. Végrehajtó alegységek:

 • Hídépítő zászlóalj
 • Alacsonyvízi hídépítő század
 • Víztisztító század
 • Műszaki építő század

IV. Logisztikai alegységek:

 • Logisztikai század

V. Egészségügyi központ

VI. Helyőrségtámogató Parancsnokság

 • helyőrségtámogató alegységek
Vezető állomány

Antal László ezredes, ezredparancsnok
Seres József alezredes, ezredparancsnok-helyettes
Bartók Gábor alezredes, törzsfőnök
Kollár László főtörzszászlós, vezénylőzászlós

Elérhetőségek

Cím: 6600 Szentes, Csongrádi út 108.
Postacím: 6600 Szentes, Pf.: 62.
Telefon: (+36)-63/510-700
Fax: (+36)-63/510-710
HM-tel.: 02-42/41-28
HM-fax: 02-42/41-00
E-mail: szerv.mh.37mue@mil.hu, (toborzás, tájékoztatás): mh37.ugyfelszolgalat@mil.hu

Csapatünnep

július 14. − A tiszabecsi csata emlékére.

Tájékoztatásért felelős személy

Farkas Anita hadnagy

Tel: (+36)-63/510-728, (+36)-30/273-9097
HM-tel: 02-42-4128
E-mail: szerv.mh.37mue@mil.hu

Aktuális videók
2019. augusztus 20. 11:44
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat