honvedelem.hu
MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred
Rendeltetés
  • A Magyarország szuverenitása, területi és légtérintegritása védelméhez, valamint a szövetségi rendszerekben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, az ezredre háruló katonai képességek kialakítása és fenntartása, továbbá az ezekhez szükséges feltételrendszer kialakításának végrehajtása.
  • Az ezred hadműveleti-harcászati alkalmazhatóságának és képességeinek összehangolt és folyamatos fejlesztése, a béke és a békétől eltérő időszakban a feladatok végrehajtása.
  • A szövetségi és nemzetközi szerződésekből eredő egyéb katonai kötelezettségek teljesítéséhez való hozzájárulás, a kollektív védelmi, békefenntartói és humanitárius feladatokban való részvétel.
  •  A külföldi feladat-végrehajtásra tervezett ideiglenes katonai szervezetek, híradó- és informatikai feladatok tervezésében és végrehajtásában való részvétel.
Történet

1945. március 15-én Debrecenben alakult meg a 6. hadosztály, és ennek kötelékében jött létre a híradószázad Pallag-pusztán, bár az alakulat közvetlen jogelődjének hivatalos születésnapja 1949. március 15.

1961. augusztus 1-jén jött létre a MH 5. Alba Regia vezetésbiztosító zászlóalj jogelődje az 5. Hadsereg Komendáns Szolgálat megnevezéssel Budapest helyőrségben, a Petőfi Sándor laktanyában. 1963 decemberében az alakulat Székesfehérvárra települt át az Alba Regia laktanyába. 1967-ben az 5. Hadsereg Rendészeti Komendáns Zászlóalj megnevezést kapta, 1969-től 5. Hadsereg Rendészeti Komendáns Ezred néven működött tovább.

1989-ben az alakulat megnevezése ismét megváltozott Alba Regia Önálló Rendészeti és Komendáns Ezredre. 2000. november 1-jétől MH 5. Alba Regia Vezetésbiztosító Zászlóalj megnevezéssel működött felszámolásáig.

2004. május 28-ai hatállyal a honvédelmi miniszter megalapította az MH 43. Vezetéstámogató Zászlóaljat. Megalakulásának időpontja jogfolytonosság alapján 1949. március 15.

2007. január 1-jétől az alakulat neve: MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred.

Szervezeti felépítés

Vezető szervek

Végrehajtó alegységek

Dunántúli Híradó és Informatikai Központ
Alföldi Híradó és Informatikai Központ
Összhaderőnemi Informatikai Főközpont
Komendáns és Őrszázad
Híradózászlóalj

Logisztikai alegységek

Logisztikai Zászlóalj
Egészségügyi Központ

Helyőrség-támogató alegységek

Helyőrség-támogató Parancsnokság

Vezető állomány

Benda László ezredes, ezredparancsnok
Koronczai Tibor alezredes, ezredparancsnok-helyettes
Balogh Rezső alezredes, ezredparancsnok-helyettes
Megtért István alezredes, ezred törzsfőnök
Csizmadia Lajos főtörzszászlós, ezred vezénylőzászlós

Elérhetőségek

Cím: 8000 Székesfehérvár, Mészáros Lázár utca 2.
Telefon: (+36)-22 542-811; 06-22-542-811
HM-tel: 02/34-4111
Telefax: (+36)-22 542-835; 06-22-542-835
HM-fax: 02/34-5212; 02/34-53-11 (HM-parancsnok közvetlen)

Csapatünnep

Az ezred csapatünnepének dátuma május 28-hoz kötődik, „amikor is a feladatai végrehajtásában évtizedeken át, szorosan együttműködő két katonai szervezetből, az MH 43. Nagysándor József Híradózászlóaljból, illetve MH. 5. Alba Regia Vezetésbiztosító Zászlóaljból 2004. május 28-i hatállyal a honvédelmi miniszter egy katonai szervezetet alapított MH 43. Vezetéstámogató Zászlóalj megnevezéssel”.

Tájékoztatásért felelős személy

Vizinger Diána hadnagy

Telefon: +36-30/777-5233
HM-tel: 02/34-5547
E-mail: mh.43.hvte@mil.hu, vizinger.diana@mil.hu, mh.43hvte.kommunikacio@mil.hu

 

Adatvédelmi tisztviselő:


dr. Schmidt Gergely László hadnagy

E-mail: schmidt.gergely@mil.hu
Telefon: 06-22/ 542-811 /5272

magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat