honvedelem.hu
MH 54. Veszprém Radarezred
Rendeltetés

Az ezred rendeltetése Magyarország légtérfelségjoga (légtér-szuverenitása) jogos és rugalmas felhasználásának biztosításához, légterének védelméhez és ellenőrzéséhez, váratlan légitámadás felfedéséhez szükséges, az elöljárói intézkedésekben meghatározott támogató, biztosító feladatok végrehajtása.

Történet

Az Országos Légvédelmi Parancsnokság alárendeltségében 1949. június 15-én alakították meg a Légi Figyelő és Jelzőrendszert. 1952-ben telepítették az első SCR 527-es típusú, amerikai gyártmányú radart. Ettől kezdve a radartechnika fejlődése, valamint az országban történő elhelyezése és darabszáma határozta meg a jogelőd szervezetek struktúráját, megnevezését.

1997. szeptember 1-jétől MH 64. Veszprém Légtérellenőrző Ezred lett az alakulat megnevezése. 1999. március 12-e, a NATO-ba történő belépéstől kezdve az ezred négy gerincradar-századdal a NATO integrált légvédelmi rendszerének, a NATINADS-nek része. Az alakulat neve 2011. február 1-jétől MH 54. Veszprém Radarezred.

Az ezrednél az elmúlt években jelentős fejlesztések valósultak meg a radartechnika tekintetében: 2006-ban telepítették Békéscsabán, majd Bánkúton az új, 3D-s radarokat, amelyek 2014-ben hadműveleti szolgálatba álltak. Ezt követően 2015-ben Medinán is hadrendbe áll a harmadik 3D-s radar is.

Szervezeti felépítés

I. Vezető szervek:
I/1. Parancsnokság
I/2. Törzs
II. Biztosító alegységek
III. Végrehajtó alegységek
IV. Logisztikai alegységek
V. Helyőrségtámogató Parancsnokság

Vezető állomány

Zentai László ezredes, parancsnok

Vörös Zoltán okleveles mérnök alezredes, parancsnokhelyettes

Mits Norbert alezredes, parancsnokhelyettes

Turzó Lajos alezredes, parancsnokhelyettes, törzsfőnök

Miklós Zoltán Pál főtörzszászlós, vezénylőzászlós

Elérhetőségek

MH 54. Radarezred

Postacím: 8210 Veszprém, Pf.: 1710.
Telefon: 06-88/543-099

Csapatünnep

Az alakulat csapatünnepe június 15., mivel jogelőd szervezete, a Légi Figyelő és Jelzőrendszer 1949. június 15-én alakult meg.

Tájékoztatásért felelős személy

Szedmák Péter hadnagy

Mobil: +36307775235
HM: 32/40-10

magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat