honvedelem.hu
MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred
Rendeltetés

A logisztikai ezred az MH ÖHP parancsnokának közvetlen szolgálati alárendeltségében működik. Feladatait a hatályos jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a katonai felső vezetés, az MH ÖHP parancsnoka által kiadott rendelkezésekben meghatározott követelmények szerint hajtja végre.

Történet

Az ezred története 1961-ig nyúlik vissza, amikor megalakult a 64. gépkocsi-szállítózászlóalj Kiskunfélegyházán, és a 68. szállítózászlóalj Kaposváron. Ezt követően a zászlóaljak szervezeti átalakulásokon mentek keresztül, többek között 1970-ben ellátózászlóaljakká szerveződtek át, majd 1987-ben a kiskunfélegyházi csapat ezreddé. 1987-ben a kaposvári zászlóalj a 64. ellátóezred (Kiskunfélegyháza) alárendeltségébe került 64/2 hadrendi számmal mint szállítózászlóalj. Később a Kiskunfélegyházán állomásozó katonai szervezet ismét zászlóaljjá szerveződött és 1990-ben Kaposvárra diszlokált. Maga a 64. logisztikai ezred 1995-ben jött létre a 64. ellátózászlóalj, a 82. javítózászlóalj, a 45. Noszlopy Gáspár vezetésbiztosító zászlóalj és a 9. Jedlik Ányos rakétatechnikai század bázisán.

Az alakulat 1990-ben vette fel a kiskunfélegyházi születésű Boconádi Szabó József tábornoknak, az 1848−1849-es szabadságharc hősének, a Ludovika Akadémia egyik parancsnokának a nevét.

Szervezeti felépítés

1. Vezető szervek

1.1. Parancsnokság

1.2. Törzs

Személyügyi főnökség

Hadműveleti főnökség

Logisztikai főnökség

Híradó és informatikai főnökség

Kiképzési főnökség

Biztonságtechnikai főnökség

Pénzügyi referatúra

Ügyviteli részleg

2. Végrehajtó alegységek

Nemzeti támogató zászlóalj

Szállítózászlóalj

Közlekedéskoordináló század

Helyőrség-támogató parancsnokság

Egészségügyi központ

3. Nemzeti támogató központ (Budapest)

4. 1. számú kiképzési, oktatási és regeneráló központ (Badacsonylábdi)

Vezető állomány
  • Gavlik Péter ezredes, parancsnok
  • Szikszai László alezredes, parancsnokhelyettes
  • Szombathy Árpád Csaba alezredes, törzsfőnök
  • Bálint Ákos főtörzszászlós, vezénylőzászlós
Elérhetőségek

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

Postacím: 7401 Kaposvár, Pf.: 179.
Telefon: (+36)-82-508-811 (központ); (+36)-82/508-820 (parancsnoki előtér)
HM-tel.: 02-35-35-20 (parancsnoki előtér)
E-mail: mh64bszjloge@mil.hu

Csapatünnep

December 1.

Tájékoztatásért felelős személy

Löbl Eszter  hadnagy
HM-tel.: 02-35-3501
Telefon: (+36)-82/508-801
Fax: (+36)-82/508-899
E-mail: lobl.eszter@mil.hu

magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat