honvedelem.hu
MH 86. Szolnok Helikopter Bázis
Rendeltetés
  • Az alapító okiratban rögzített alaptevékenységeknek megfelelően: a katonai erő alkalmazását igénylő esemény, nemzeti, illetve nemzetközi válsághelyzet kezelésére bevetett csapatok manővereinek és harctevékenységeinek biztosításával összefüggő feladatok végrehajtása.
  •  A hajózó és repülő-műszaki oktatás biztosítása, hadműveleti és gyakorló repülések, bel- és külföldi katonai és gazdasági célú légi szállítások végrehajtása.
  • A katonai és katonairepülő-hagyományok ápolása.
Történet

A szandaszőlősi katonai repülőtéren az 1940-es évek elejétől folyamatosan állomásoznak katonai repülők. A bázis közvetlen elődjének történetét 2004. augusztus 1-jétől számítjuk. Ekkor jött létre a megszűnő MH 87. Bakony Harci Helikopter Ezred és az MH 89. Szolnok Vegyes Szállítórepülő Ezred személyi és technikai bázisán az MH 86. Szolnok Helikopter Ezred, a 2007. március 1-jei szervezeti váltást követően pedig megalakult az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis.

A bázis fő fejlődési irányvonala az alapfeladatok végrehajtása mellett a NATO-követelmények teljesítése, amely az újonnan megalakított szervezet felépítésében és a kiképzési feladatok végrehajtásában realizálódik.

2007. május 26-án a köztársasági elnök zászlószalagot adományozott az alakulatnak.

Szervezeti felépítés

A bázis alapfeladatait egy szállítóhelikopter-zászlóaljjal, egy harcihelikopter-zászlóaljjal, egy vegyes kiképzőrepülő-századdal, valamint a szervezetébe tartozó kiszolgáló-biztosító-támogató alegységekkel látja el.

Vezető állomány

Dr. Koller József dandártábornok, parancsnok
Rolkó Zoltán ezredes, parancsnokhelyettes
Dr. Bali Tamás ezredes, parancsnokhelyettes
Kiss Róbert ezredes, törzsfőnök
Budavári Ádám zászlós, megbízott vezénylőzászlós

Elérhetőségek

MH 86. Szolnok Helikopter Bázis

Cím: 5008 Szolnok, Kilián út 1.
Telefon: 06-56/505-100
HM-fax: 02-43/72-77
E-mail: mh86@mil.hu

Csapatünnep

Május 27. −  Az alapító okirat aláírásának napja.

Tájékoztatásért felelős személy

Zölei Anita főhadnagy

Telefon: +36-30/638-3974
HM-telefon
: 02-43/7184
Fax: (+36)-56/505-177

magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat