honvedelem.hu
MH Anyagellátó Raktárbázis
Rendeltetés

Az MH Anyagellátó Raktárbázis alaptevékenysége a hatáskörébe tartozó szakanyagok és eszközök teljes körű, végrehajtó szintű logisztikai biztosítása a Honvédelmi Minisztérium és háttérintézményei, valamint a Magyar Honvédség alakulatai részére. Hatékonyan közreműködik az ország védelmi képességeinek fejlesztésében, fenntartásában; szaktechnikai eszközeivel és anyagaival biztosítja a haderő tevékenységét. Végzi a katasztrófa helyzettel összefüggő, valamint a minősített időszaki tevékenység logisztikai biztosítási feladatait

Történet

Az MH Anyagellátó Raktárbázis Vezető Szervek telephelye Budapest-Mátyásföldön, közvetlenül az önkormányzat kezelésében lévő egykori füves repülőtér mellett található.  A hangárt ma raktárként használják. A két világháború között már Mátyásföldről történt a Magyar Királyi Honvédség gépjármű-technikai ellátása. A második világháború befejezését követően a bázis folyamatosan a Magyar Néphadsereg, majd a Magyar Honvédség páncélos- és gépjárműtechnikai eszközökkel és fenntartási anyagokkal történő ellátásának központja volt.

2000. november 1-jén a szervezeti átszervezések, a NATO-konformitás, valamint a takarékosság jegyében a korábbi haditechnikai és hadtápeszközök ellátására szakosodott önálló ellátó központok összevonásával létrejött az MH Haditechnikai Ellátó Központ, az MH Hadtápanyag Ellátó Központ és az MH Harcanyag Ellátó Központ. Utóbbi 2005. április 1-jei hatállyal MH Veszélyesanyag Ellátó Központtá (MH VEK) alakult. A Magyar Honvédség egész szegmensét érintő 2007. évi átalakítás során az MH Haditechnikai Ellátó Központ és MH Hadtápanyag Ellátó Központ, mint költségvetési szervezetek megszüntetésre kerültek, létrejött az MH Logisztikai Ellátó Központ (MH LEK).

Az MH LEK és MH VEK feladatait az MH Összhaderőnemi Parancsnokság szolgálati alárendeltségében hajtotta végre 2007. március 1-jétől 2013. június 23-ig.

A Magyar Honvédség védelemgazdasági és központi logisztikai feladatokat ellátó szervezeteinek 2013. évi átalakításakor az MH VEK 2013. június 23-ai hatállyal megszűnt, feladatai és személyi állománya az MH LEK-hez került, amelynek megnevezése MH Anyagellátó Raktárbázis megnevezésre módosult.

Az MH Anyagellátó Raktárbázis jogutód szervezete az MH Haditechnikai Ellátó Központnak, az MH Hadtápanyagellátó Központnak és az MH Veszélyesanyag Ellátó Központnak.

Vezető állomány
  • Kolonics Attila ezredes, parancsnok
  • Kádár József alezredes, parancsnokhelyettes
  • Bugyi András alezredes, mb. parancsnokhelyettes
  • Görbe Béla alezredes, törzsfőnök
  • Kocsis Csaba főtörzszászlós, vezénylő zászlós
Elérhetőségek

Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis

Rövidített megnevezés: MH ARB
Cím: 1163 Budapest, Újszász u. 37–39.
Postacím: 1631 Budapest, Pf. 12.

Csapatünnep

1945 tavaszán Buda magyar parancsnoka Oltay Károly alezredest bízta meg a Gépkocsi Javító Műhely és Honvéd Gépkocsi Szertár vezetésével. Erre a napra vezethető vissza a mai MH Anyagellátó Raktárbázis története, vagyis az egykori jogelőd megalakulásának évfordulója, április 17., az MH ARB csapatünnepe.

Tájékoztatásért felelős személy

Nagy Annamária százados

Elérhetőség:
Telefon:+36 1 401-2300 / 59-659 mellék
E-mail: annamaria.nagy@mil.hu

Adatvédelmi tisztviselő

Dr. Héger Melinda hadnagy
Telefon: +36-1-401-2300 / 59-464 mellék
E-mail: heger.melinda@mil.hu

magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat