honvedelem.hu
MH Egészségügyi Központ
www.honvedkorhaz.hu
Rendeltetés

Magyarország honvédelmi minisztere a 72—74/2012. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratával 2013. február 1-jei hatállyal a Magyar Honvédség Honvédkórház központi költségvetési szerv alapító okiratát módosította. A módosítás alapján az intézmény neve az alábbiak szerint változott: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ.

Az MH Egészségügyi Központ rendeltetése − az „egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről” szóló 175/2007. (VI. 30.) kormányrendeletben meghatározottakon túl − a Magyar Honvédség teljes személyi állományának egészségügyi haderővédelme, speciális egészségügyi kiképzése, a csapatok és missziók egészségügyi ellátásának támogatása.

Történet

A Honvédkórház megalapítását, egy modern pavilonszerű helyőrségi kórház felépítését az Osztrák−Magyar Monarchia haderejének 19. század végi fejlesztése tette szükségszerűvé. A „Garnisonhospital No. 16.” két évig tartó építkezést követően, 1899. június 30-án nyitotta meg kapuit. Az 1898. november 18-án megnyitott 1. számú honvéd helyőrségi kórházzal együtt Budapest legjelentősebb egészségügyi intézménye volt, amely a katonai egészségügy bázisát is képezte egyben. 1922 és 1938 között 8. számú Honvéd és Közrendészeti Kórház néven működött, majd neve 1938-ban „10. számú Honvéd Helyőrségi Kórház”-ra változott.

1944 decemberétől 1945. május 15-ig a Svéd Vöröskeresztes Hadikórház, majd május 15-től június 2-ig a Szovjet Hadikórház nevet viselte. A háborúk idején is folyamatos volt az infrastrukturális és a szakmai fejlesztés. A háborút követő helyreállítás alatt 1945. június 2. és 1947 augusztus 1. között 1. számú Honvéd Helyőrségi Kórház néven működött. 1947. augusztus 1. és 2007. július 1. között a Központi Honvédkórház mint a magyar katona-egészségügy vezető gyógyintézete végezte munkáját, nemcsak a hazai betegellátásban, hanem a világ legkülönbözőbb pontjain szolgálatot teljesítő katonák körében is. 2007. július 1-én, öt intézmény összevonását követően Állami Egészségügyi Központként működött tovább.

2011. november 15-én a Honvédkórház−Állami Egészségügyi Központ és az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ integrációja révén létrejött a Magyar Honvédség Honvédkórház. Hadrendi elemként a Honvédkórház egyedülállóan ölelte fel az összes katona-egészségügyi képességet, a prevenciótól a definitív, a sürgősségitől a rehabilitáción át a krónikus betegellátásig. A Magyar Honvédség egészére kiterjedő egészségügyi szakfeladatok is az egységesült intézményre hárultak, mint például hatósági feladatok, repülőorvosi alkalmasságvizsgálat és kutatás, speciális kutatás és fejlesztés vagy missziós tevékenységek ellátása.

Magyarország honvédelmi minisztere a 72—74/2012. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratával 2013. február 1-jei hatállyal a Magyar Honvédség Honvédkórház központi költségvetési szerv alapító okiratát módosította.

A módosítás alapján az intézmény neve az alábbiak szerint változott.

 • Az intézmény teljes neve: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
 • Angol nyelvű megnevezés: Medical Centre, Hungarian Defence Forces
 • Rövidített megnevezés: MH EK
Szervezeti felépítés
 • Parancsnok
 • Törzsfőnök
 • MH egészségügyi főnök
 • MH EK orvosigazgató
 • Ápolási Igazgató
 • Gazdasági igazgató
Vezető állomány
 • Kun Szabó István vezérőrnagy, parancsnok
 • Dr. Kopcsó István orvos dandártábornok, MH egészségügyi főnök
 • Csókos Gábor ezredes, törzsfőnök
 • Dr. Tamás Róbert orvos dandártábornok, Honvédkórház, orvosigazgató
 • Deli Mária alezredes, mb. ápolási igazgató
 • Halasi Andrea gazdasági igazgató
 • Bogya Sándor Mihály főtörzszászlós, vezénylő zászlós
Elérhetőségek

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

Cím: 1134 Budapest XIII., Róbert Károly krt. 44.

Postacím: 1380 Budapest, Pf.: 1214.

Internet: http://www.honvedkorhaz.hu

Telefon: (+36)-1/465-1800

Csapatünnep

Július 1. − az egészségügyi szakdolgozók napja. Semmelweis Ignác születésének évfordulója.

Tájékoztatásért felelős személy

MH EK Sajtóügyelet

Mobil: (+36) 30/ 828 -1286
Fax: +36-1-465-1874/71825 mellék
E-mail: honvedkorhaz@honvedseg.hu

Aktuális videók
2019. augusztus 23. 12:17
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat