honvedelem.hu
MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ
Rendeltetés

Az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ (MH GAVIK) rendeltetése, állami feladatként ellátandó alaptevékenysége a vegyi, biológiai és sugárhelyzetre, a katonai környezetbiztonságra vonatkozó információk gyűjtése, nyilvántartása, folyamatos elemzése, a káros következmények előrejelzése és értékelése, a Magyar Honvédség felső vezetésének tájékoztatása a döntések megalapozása céljából.

Történet

A katonai szervezet 1969. szeptember 1-jén, Magyar Néphadsereg Sugárhelyzet-értékelő és Tájékoztató Főközpont néven, mint önálló hadrendi elem jött létre. 1997. szeptember 1-jétől a főközpont a HVK Műveletirányító Központ − a későbbi MH Összhaderőnemi Hadműveleti Központ jogelődje − szakmai és szolgálati alárendeltségébe került.

Az alakulat 1998 áprilisában az MH Vegyivédelmi Információs Központ (MH VIK) nevet vette fel. A NATO-csatlakozást követően szakmai tevékenységének fontos részévé vált a NATO ABV Riasztási és Értesítési Rendszerének és más, a szakmai tevékenységéhez kapcsolódó értékelő eljárások megismerése.

A központ 2005. január 30-án felvette az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ nevet – Görgei Artúr (1818−1916) vegyészmérnök, a 1848−49-es forradalom és szabadságharc idején hadügyminiszter, a honvédseregek fővezére, vezérőrnagya volt – majd 2007. március 1-jével az MH Összhaderőnemi Parancsnokság alárendeltségébe került, és 2007. június 1-jén Nagytarcsáról áttelepült Budapest helyőrségbe.

Szervezeti felépítés

Vezető állomány

Csuka József alezredes, központparancsnok
Veres József alezredes, központparancsnok-helyettes
Kiss Krisztián alezredes, törzsfőnök

Elérhetőségek

MH GAVIK

Postacím:
1581 Budapest Pf.:12
Cím: 1106 Budapest , Jászberényi út 39-45.
Tel.: 02-2-52-223 / 02-2-52-224 / 06-1-401-2315
Fax: 02-2-52-225 / 02-2-52-226 / 06-1-401-2349
Email: mh.gavik@hm.gov.hu

Csapatünnep

Szeptember 1. - a jogelőd alakulat megalakulásának időpontja.

Tájékoztatásért felelős személy

Ács Beatrix őrnagy

HM-tel.:
02-52-218
E-mail: mh.gavik@hm.gov.hu

magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat